Top

221 дəливе нəхwəшийа коронавирусийейə т̕əзə əребунə, 120 мəрьв qəнщбунə

221 дəливе нəхwəшийа коронавирусийейə т̕əзə əребунə, 120 мəрьв qəнщбунə

23-е мəһа тирмəһе, бь һ̕але сəһ̕əта 11-а, т̕омəри 228.382 дəливе нəхwəшийа коронавирусие əребунə, ьж к̕ижана 218.796- qəнщбуйи, 4579- бь мьрьне.…
Мəһ̕кəма Бəк̕уйе 6 сал гöнə дайə 13 һесире əрмəнийə ə̕скəрийе

Мəһ̕кəма Бəк̕уйе 6 сал гöнə дайə 13 һесире əрмəнийə ə̕скəрийе

Мəһ̕кəме ьса жи qьраркьрийə, wəки əwе һангава пəй к̕ьшандьна щəзайер̕а бенə дəрт̕əсмилкьрьне. Арман Т̕атойане пьштоване ҺМ п̕ьр̕ щара дайə к̕ьвше,…
ƏБМ р̕ожа щəмкьрьна сесийа ЩМ-ейə т̕əзəбьжартийə ə̕wьл ə̕ламкьр

ƏБМ р̕ожа щəмкьрьна сесийа ЩМ-ейə т̕əзəбьжартийə ə̕wьл ə̕ламкьр

Əwе 2-е мəһа т̕əбахе бе вəхwəндьне. Бь ə̕ламкьрьна “Арменпрес”-е- дəрһəqа ве йəкеда Тигран Мукучйане сəдре ƏБМ ə̕ламкьр.         Əwи ани…
Хəвəрдана эздики

Хəвəрдана эздики

Н. П̕апшинйан бь т̕еле т̕əв В. Путин qьсəкьрийə Исал айльха орт̕ə 216 драмьн: пар 198 һ̕əзар драм буйə: Сəдре КК̕Д…
П̕ешəзане wаре атомиейə һəрəбаш дəстбь хəвата qалкьрьна бəдəна р̕еактора ЭСƏА кьрийə: Р̕осатом

П̕ешəзане wаре атомиейə һəрəбаш дəстбь хəвата qалкьрьна бəдəна р̕еактора ЭСƏА кьрийə: Р̕осатом

ЭСƏА-еда дəстбь сьрийа т̕əзəкьрьна планийе-ə̕шьратийе буйə. Qалкьрьне изне бьдə бь 80-85%-а хəйсəтньвисаре хəвтандьна метале р̕еактор пашда вəгəр̕иннə ль һ̕але жедəрк̕əтьне.…
Əрмəнистан т̕əсмили киберэришкьрьне дəрəща диwани дьвə

Əрмəнистан т̕əсмили киберэришкьрьне дəрəща диwани дьвə

Ван р̕оже хьлазийе чəнд т̕əшкилəте орт̕əмьлəтийе ə̕йанкьрьн кьрьнə, к̕ижан шə̕дəтийе дьдьн, wəки Əрмəнистан т̕əсмили киберэришкьрьне зə̕ф щьди дьвə, сахи- е…
Back to top button