Hasan Tamoyan

Хəвəрдана эздики
Politics

Хəвəрдана эздики

Бь р̕əqəмниша индек̕са дəрəща кор̕упсиаейə һəрəамьн Əрмəнистан wəлате дьниаеда wəргöһастне һəрəмəзьнə əрени теньвисийə Һ̕öкöмəта ЩƏ т̕ö мəнт̕əqəкə сьвдəре wе ə̕нə̕нəнəкə:…
Əрдог̕ан иһт̕ималийа ə̕франдьна база т̕ьркийə ə̕скəриейə Адрбещанеда инк̕арнəкьрийə
Politics

Əрдог̕ан иһт̕ималийа ə̕франдьна база т̕ьркийə ə̕скəриейə Адрбещанеда инк̕арнəкьрийə

Р̕. Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе ə̕шьрати дайə, wəки И. Ə̕лиеве һəвалк̕аре wийи аджрбещани бь пьрса бьнгəһе ə̕скəрийе wе шеwра хwə Путине…
”Сьвдəра Зангезуре” wе т̕ьнəвə
Politics

”Сьвдəра Зангезуре” wе т̕ьнəвə

Фəрман шəрте мəхсус дəрһəqа сьвдəра Зангезуреда wəрдьгрə,- Ə̕лиев Шушиеда ə̕ламкьрийə, бь кьвшкьрьна, wəки əw əнщама шəр̕е Qəрəбаг̕ейи дöдад иһт̕ималбу. “…
”Каритаса əрмəни” qəза Араратеда мəрк̕əзе “Шəһəре зар̕айə” ə̕франдарийе wе авакə
Economics

”Каритаса əрмəни” qəза Араратеда мəрк̕əзе “Шəһəре зар̕айə” ə̕франдарийе wе авакə

Һ̕öкöмəте, бь əрекьрьна р̕ьк̕ьнкьрьне чаwа йа хератк̕арийе, ьса жи тер̕ад дитийə- дəливəкеда шəрпəзəбуна бəрнə̕меда һəвалтийа щавдар wе т̕əсмили щавдайиневə. Гöнде…
Захарова: Т̕У лазьм һ̕əсавдькə бь иһт̕имали зу певажойа синорщöдакьрьна синор навбəра ЩƏ у Адрбещанеда дəстпекьн
Politics

Захарова: Т̕У лазьм һ̕əсавдькə бь иһт̕имали зу певажойа синорщöдакьрьна синор навбəра ЩƏ у Адрбещанеда дəстпекьн

Чаwа сафикьрьна синоре əрмəни-адрбещанийə мəһ̕кəм у wə̕дəдьреж- Ур̕ьсет лəз дəстпебуна певажойа синорщöдакьрьне навбəра һəрдö wəлатада- бь синорхəтк̕ьшандьна пəй wер̕а, дьвинə.…
Хьзмəтк̕арийа qəрəwьлтиейə т̕əзə Р̕əwанеда ьж мəһа тирмəһе wе бе хəвтандьне
Society

Хьзмəтк̕арийа qəрəwьлтиейə т̕əзə Р̕əwанеда ьж мəһа тирмəһе wе бе хəвтандьне

Бь ə̕ламкьрьна “Арменпрес”-е- дəрһəqа ве йəкеда К̕ристине Григорйана дəwсгьртийа wəзире ЩƏ-ейи ə̕далəте р̕уньштьна һх̕öкеöмəтеда гот- бь пашдавəгəр̕андьна сəр пьрса Тигран…
Back to top button