PoliticsTop

Wəзарəта Т̕У-ейə К̕Д -дəрһəqа мəщала щиwаркьрьна синорване ур̕ьсə сəр синоре əрмəни-адрбещани

Пьрсгьрекəкə миасəркьрьна щиwаркьрьна синорване ур̕ьсайə бь дьрежайа синоре əрмəни-адрбещани т̕ьнəбуна пеканине орт̕əмьлəти-һьqуqйейə. Дəрһəqа ве йəкеда Алек̕сандр Бикантове дəwсгьртийе сəрwере департамента wəзарəта Т̕У-ейə К̕Д-ə чапгəрийе у сальхдайине ə̕ламкьрийə- бь шьровəкьрьна пешданина Н. П̕ашинйане сəрəкwəзире ЩƏ.

Əwи дайə к̕ьвше, wəки дəливе сильһ̕буийə п̕аре синоре əрмəни-ур̕ьсийə башqə-башqəдайə ван хьлазийа Ур̕ьсете щьди һ̕əйəщандькьн.

“Хазма йа тьрсейə, wəки əw бь кöштийе ьж һəрдö алийа тенə һəвр̕екьрьне.

Т̕əмамийа пьрса гəрə бь р̕ьйа һəр т̕əне ə̕дьли диwаннасийе сафикьн. Ур̕ьсет һазьрə вьрһада жи пьрса сəрр̕асткьрьна һ̕алə сəр синоре əрмəни-адрбешанида əмəк бьр̕ежə”,- əwи готийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button