EconomicsTop

Агре Т̕ьркиайе wе бьгьһижə Əрмəнистане: WҺ̕С qöльха qəwинбуйи wе миасəркə

Т̕ьркиаеда шəр̕к̕арийа мьqабьли агре меша зорбуне- һьла һе бəрга тьштəки нагрə. Агьр гьһиштийə электростансийа ьж бə̕ра Эгейе нə дур, к̕ижан бь к̕омьре дьхəвтə у мə̕на wейə дə̕wмəшандьне сəва Т̕ьркийайе һəйə.

Бь фькра Карен Һовһаннисйане пьспоре ə̕скəрийе-  сутман йа нəə̕слийə. Мəрəм,- дьвежə,- Т̕ьркиаеда ə̕франдьна к̕ефе ə̕к̕сиһ̕öкöмəти, ə̕к̕сиэрдог̕анə, ьса жи бь шəwтандьна т̕опрахе санаторийа- зьйане бьгьһиннə малһəбуне, ьса жи хəлəqе wəлетə энергетик һəдəфдькьн. Т̕ьркиаеда дьщер̕биньн сафикьн, к̕а сəва сутмане к̕и гöнəк̕арə?, СНН Т̕ЍУРК̕ ə̕ламдькə, wəки полисийайе ьди дö туристе ур̕ьс гьртьнə, е кö Ант̕алйайеда, меше р̕əхшəһəрда, сəйрəмишбунə. Нав т̕əшкилкьрьна сутмана меша шьке дьвнə wан.

Карен Һоваһаннисйан дури аqьла һ̕əсавнакə, wəки сутман дькарə бьгьһижə ьса жи Əрмəнистане.

Назели Варданйана сəрwера т̕əжшкилəта “Меше Əрмəнистане” ьж сутмана Т̕ьркиайе qəзийайе сəва меше Əрмəнистане навинə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button