PoliticsTop

Qьса Н. П̕ашинйан ə бь т̕еле т̕əв Эмануел Макрон һəбуйə

Сəдре Франсийайе qöльха сəрəкwəзире ЩƏ-еда к̕ьвшбунева гьредайи Н. П̕ашинйан бьмбарəк-пирозкьрийə у wəлетда миасəркьрьна певажойе демократийейə бет̕əр̕ьбандьн бьльнд qимəткьрийə. Сəдре Франсийайе дəрһəqа qьрара дайина 200 һ̕əзар чапп̕аре п̕еwəнде ль Əрмəнистане ə̕ламкьрийə. П̕ашинйане сəрəкwəзир ве йəкева гьредайи шекьрдарийа хwə ə̕лами Макрон кьрийə.

Сəрəкwəзире ЩƏ дəрһəqа фəсадийе хьлазийейə сəр синорə һьндава Адрбещанеда, ле ьса жи һр̕еторнасийа Адрбещанейə агресивда сальх дайə- бь бьнхəткьрьна, wəки мəрəме wанə нəһ̕иеда нəмəһ̕кəмкьрьна һ̕алə. Əwи ьса жи судкьрьне бəрхwəдəрхьстийə Адрбешанеда мəшедайə ньсбəти һесире əрмəнийа нəщайиз һ̕əсавкьрийə.

Макроне сəдьр синорхəтк̕ьшандьн у синорщöдакьрьна навбəра Əрмəнистане у Адрбещанеда беһ̕əд фəрз һ̕əсавкьрийə. Бь qайилбуна ве фькьрер̕а- сəрəкwəзиреи ЩƏ бьнхəткьрийə, wəки синорщöдакьрьна əрмəни-адрбещани у сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбуна QЧ̕ т̕ö щур̕əйи певажойе һəвдöдəрбазбуне ниньн.

Сəдре Франсиайе һазьрийа хwə щарəкə дьн əрекьрийə- бь т̕əрəфе əрекьрьна ə̕длайа мəһ̕кəм нəһ̕иеда бəрдwамкə щəфе пəйр̕əвийе бьвинə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button