PoliticsTop

Эзди к̕аре хwə дькьн хитави дəргə-диwане орт̕əмьлəтийевьн: 3-е мəһа т̕əбахе р̕ожа Шəнгаледа к̕омкöжийа эздийайə

3-е мəһа т̕əбахе эздийе дьнийайе qəдре биранина бь һ̕əзара эздийа дьгрьн, е кö сала 2014-а Ираqеда һьндава эришбьре к̕ома “ДИ”-ейə тьрск̕арийеда һатнə кöштьне. Шеwьрхане 10 wəлате дьнийайе qəwмандьне 7 сала пешда Шəнгала эздимайинеда qəwьми к̕омкöжи wəсьфкьрийə. Тəме  эла эздийа һəйə певажойа наскьрьна к̕омкöжийе дəргə-диwане орт̕əмьлəтийеда бəрдəwамкə.

Сала 2016-а- Əрмəнистане, чəндəки пешда- Нидерланда у Белгиайе, т̕омəри һьлдайи, wəкə 10  дəwлəта к̕лмкöжийа 3-е мəһа сала 2014-айə т̕əбахе мьqабьли эздийа Шəнгала эздимайинейə Щьмһöрйəта Ираqеда миасəрбуйи наскьрийə. Дəст wе 450 һ̕əзар эздийа зедəтьр бунə мащьр, 100 һ̕əзари зедəтьр чəндəки ч̕иайе Синщареда хwə тəландийə- т̕əсмили хəлайе у т̕ина бьһ̕əщандьне бунə. Сəдре ЍЭМ, сəрwере мəһнə̕ма “Эздиханə” дьвежə, т̕əв wəки депутате авропийə шеwьрхане Белгиайе у Нидерландада qəбулкьри п̕əвгьредан əрекьрийə- wе бəрнə̕ме т̕əмсилкə, бь к̕ижане к̕аре хwə дькьн хитави мəһ̕кəма орт̕əмьлəтийевьн.

“Əм т̕ьвдире бещəрдькьн, бь к̕ижане мəһ̕кəма орт̕əмьлəтийеда гəрə qəбулкьрьна к̕омкöжийа эздийа у щергə пьрсе дьн гəрə бенə данине. Мəрəме мəйи ахьрсонгийə т̕əшкилəте орт̕əмьлəтийеда, щöда готи, Т̕МЍ-да wəк̕иле эзди һəвə, е кö пьрсгьреке эздийа wе т̕əмсилкə”,- Хьдьр Һ̕əщойан дьвежə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button