SocietyTop

Эздийар̕а дьһа чəтьнə ьж һ̕öкöмəта Ираqе т̕əзминкьрьне бьстиньн

Һ̕öкöмəта  Ираqе дəстбь т̕əзминкьрьна бона qəwме эздийа кьрийə, е кö бунə к̕əтийе к̕ома ДƏ̕ИШ-ейə тьрск̕арийе, ле гəлə нəфəре мале дьвежьн, wəки əw певажо чəтьнə- ле һьнə дəливада- нə иһт̕имал.

Фонда «шəһ̕иде ираqи” дö һ̕əвтйа  пешда Шəнгаледа диwанханə вəкьрийə у һəтани ньһа 200 зьйанек̕əтийе ьж ДƏ̕ИШ-е зедəтьр qəбулкьрьнə.

Мале кöштийа у е бесəрубəрат̕ə ьндабуйи ьж һ̕öкöмəте ардьмийа һəрмəһəйə бь чапа 1.200.000 динара (822 доларе WАЍ) wе бьстиньн. Ле бона qəйдкьрьне т̕əмəсук тенə хwəстьне, к̕ижан нəфсе əредькьн, к̕ижан бал гəлəка т̕ьнəнə.

Зозан Qасьме баwəрбькə дö милион динар (1370 долар) хəрщкьрьнə, бь щə̕дандьна шə̕дəтнə̕ма нəфсейə т̕əзə бьстинə, wəки дəстбь певажойа стəндьна ардьмийе бькьн, чьмки мере wе ьж сала 2014-а бесəрубəрат̕ə ьндабуйə.

“Идарəхане ираqида пьрсгьрек һəнə, əw т̕əмəсука надьн. Сəва ве йəке мьн гəлə п̕əрə хəрщкьрьн. “Мьн ьса жи мьһам к̕ьрекьр, ле бефəйдə”,- Зозан дьвежə.

У һəр т̕əне əw ви һ̕алида нинə. База Сальһ̕, qиза к̕ижани бесəр у бəрат̕ə ьндабуйə, чəнд щара бь т̕əмəсуке ангор сəва стəндьна ардьмийе чуйə фонде, ле һ̕əму тьшт  бефəйдə.

Эздийе кемжьмр ьж к̕ома ДƏ̕ИШ-ейə тьрск̕арийе зьйане к̕əтийə, к̕ижане дəстбь qьр̕а эздийа кьр. Һавина сала 2014-а, чахе wана Ираqа шьмале зəвткьр. Бь һ̕əзара мəрьв һьндаваа ч̕əкдарада һатнə кöштьне, р̕əвандьне у зерандьне.

2000 мəрьва зедəтьр минани бəре һ̕əсавдьвьн бесəр у бəрат̕ə ьндабуйи.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button