PoliticsTop

WАЍ у Франсийа фьшаре сəр Адрбещане мəзьндькьн: “Һайастани Һанрапетут̕йун”

Бь фьрqийа дö р̕ожа- 23 у 26-е мəһа тирмəһе, сəфирəйе һ̕əмсəдьр wəлате к̕ома Т̕БҺА Минске- Франсиайе у WАЍ дəрһəqа лазмайа сафикьрьна мьqабьлиһəвбуна Арсахейə wə̕дəдьреж у һ̕имлийə сиасийеда ə̕ламкьрьн.

Сəфира лазмайа лəз дасəкьнандьна һəврх̕ахəвəрдане говəке к̕ома Минскеда йа пеш һ̕əсавкьрьн. Хwəшьветийа ə̕ламəтийайə щəһwəри əwə, wəки əве хьлазийе бь гьлийе хwə, бь ə̕саси, qəwмандьне сəр синоре əрмəни-адрбещани к̕əсə сафинəбуна р̕əwша Арсахева гьредан.

Wəки дьн готи- əве хьлазийе бь щур̕е щарəкева wе фькра Адрбещане у Т̕ьркиаейə һəйщар сəwтбуне инк̕ардькьн, wəки пьрса Арсахе сафибуйийə, у бь т̕əрəфе дəстпекьрьна һəвк̕арийе нəһ̕иеда гəрə гава бькьн.

Певажойе жоре р̕езкьри дəлилдькьн, wəки фьшаре орт̕əмьлəтийе сəр Бəк̕уйа р̕əсмии мəзьндьвьн.

 Дəлива ə̕йнатеда əва хьлазийе зə̕ф зу р̕əwша ьж дьнийа шарьстани хəwлəкьрида wе диһарвə.

Гəло, Ə̕лиеве пешданине дьнийа шарьстани qəбулкə?, йан йазийа Садам һ̕öсəйн, К̕адафи, Һ̕öсни Мубарəк̕ qəбулкə..?

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button