PoliticsTop

Фотоп̕ешанга “Жьн, е кö зенди манə у ДƏ̕ИШ алт̕кьрьнə”

Ль qəза алманийə Баден-Вйуртемберге щергə т̕əдбире Фаридə Хəлəфə башqə-башqə һатнə т̕əшкилкьрьне у т̕əмсилкьрьне- бь һəвк̕арийа т̕əв йəктийа т̕əшкилəта “Тə̕ва эздийа”, т̕əдбир ьж мəһа һ̕əзиране һ̕əтаним 8-е мəһа сала 2021-ейə т̕əбахе дəрбаздьвьн. Һ̕əвт сала пəй бь дəсте ДƏ̕ИШ-е Шəнгаледа qьр̕кьрьна эздийар̕а, п̕ьр̕анийа фьрqе эздийа щə̕дандьн гöһдарийа щьвака орт ̕əмьлəтийе бьдьнə сəр шöхöле хwə у т̕əмамийа дьнийайеда qьраре ьж т̕əшкилəт у wəлате башqə-башqə qьраре р̕əсми бьстиньн. Ле гəнди- наскьрьна wе йəке, к̕а бь сущк̕арийа qьр̕а мəһа сала 2014-айə  т̕əбахе чь һатə сəре эздийа, у пəй wе йəкер̕а чь бу.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button