SocietyTop

Шанда “Ѝазда”-е р̕асти wəк̕иле qöльхдарийа WАЍ-йə пешдачуйина орт̕əмьлəтийе һатйə

Һəйдар Əлийасе сəдре т̕əшкилəта “Ѝазда”-е, Саад Бабире сəрwере “Ѝазда”-ейи бь п̕əвгьредане т̕əв щьваке у Адлай К̕ещане чапьке эзди р̕асти Адам Филлипсе, сəрwере мəрк̕əза һəвалк̕арийа оли у щинартийа херхwəзийе һатнə, wəки һ̕але эздийа у кемжьмаре дьнə Ираqеда ə̕нə̕нəкьн.

Һəрдö алийа дьлqе qöльхдарийе нав дайина ардьмийе ль кемжьмарайə Ираqеда нав дасəкьнандьне пəй qьр̕а сала 2014-ар̕а, йа һьндава ДƏ̕ИШ-еда кьри, ə̕нə̕нəкьрьн, ле ьса жи фəрзтийа бəрдəwамкьрьна ве к̕омəке бь миасəркьрьна т̕ьвдире башqə-башqə данə к̕ьвше, к̕ижан к̕омəке дьдьнə пашдавəгəр̕андьна беqəзийа, хwəндьне, саг̕лəмихwəйкьрьне у ль говəка хьзмəтк̕арийе щьвакийə дьн. Wəк̕иле “Ѝазда”-е бьнхəткьрьн, wəки qöльхдарийе ван сале хьлазийе дьлqе фəрз листийə- нав т̕əщдидкьрьна ə̕мьр  ль нəһ̕ийе  навдəшта Ниневийайейə азакьри у Шəнгале. Əм биннə бир, wəки “Ѝазда” һ̕əсавдьвə т̕əшкилəтəкə эздийайə һəрəчапьк, к̕ижан бона дасəкьнандьна Шəнгале у наскьрьна qьр̕а эздийа сəр дəрəща орт̕əмьлəтийе гəлə т̕ьвдитра дьвə сери.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button