PoliticsTop

Адрбещане сəр синоре ЩƏ ə̕мəле шер̕ дəстпекьрийə- п̕ара ьж Сот̕к̕е һ̕əтани Верин Шоржайеда

Дəрһəqа ве йəкеда ьж wəзарəта ЩƏ-ейə Х ə̕ламдькьн. Ə̕мəле шəр̕ванийе һ̕əщьмбунə, агьркьрьне интенсив пешда дьчьн.

Ьж сəрwертийе ьса жи ə̕ламдькьн, ə̕мəл бəри һəвр̕ахəвəрдане Москва п̕айт̕əхте ТУ-еда  тер̕адитьне дəстпебунə.

“Нəйар дьщер̕бинə ньqьтке хwəйə хwəлесьпартьне башкə- бь ə̕франдьна шəрте баш сəва пешдачуйине. Бьнп̕аре Q ЩƏ С пьрсгьреке  шəр̕ваниейə бəр хwə дани дьqəдиньн,  п̕арастьна qəлəче хwə миасəрдькьн- бь изьннəдайина пешдаһатьна нəйаре.

Əнщама ə̕мəле шəр̕ваниейə пəй эришкьрьна һьндава бьнп̕аре qəwате адрбещанийə сильһ̕буйи пешдəстикьрир̕а, се кöшти, ьса жи дö qöльхчийе алийе əрмəнийə ə̕скəрийейə бьриндар һəнə.

Ьж W ЩƏ Х ə̕ламдькьн, wəки бьнп̕аре qəwате адрбещанийə сильһ̕буийə ə̕скəрийе, пашда һатнə авитьне ль qəлəче хwəйə жедəрк̕əтьне. Агьркьрьна дöали бəрдəwамдьвə.

П̕аре синоре əрмəни-адрбещанийə майинда һ̕ал мəһ̕кəмə у бьн qоле бьнп̕аре Q ЩƏ С-йə т̕амдайə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button