PoliticsTop

Эздикə дьн Дейр эз-Зореда һатийə дитьне у пшда һатийə шандьне ль мале

Ѝа эзди, йа кö qəза Сурийаейə Дейр эз-Зореда һатийə дитьне, пашда һатийə шандьне ль мала хwəйə ль Шəнгале.

Зəри Матто Шиван, йа кö бь алик̕арийа qəwате беqəзиабуна Дейр эз-Зорейə беqəзиабуна һöндöр̕ ль ль qəза Суриаейə шьмале һатийə дитьне, мала хwəва щəмбу, дəрqəqа чьда “Мала эздийа”-йə ль Сурийайе ə̕ламдькə.

Шиван гöнде Шəнгалейи Т̕ел К̕есабеда р̕у дьне к̕əтийə у  йəкə ьж жьна буйə, йа кö һьндава к̕ома ДƏ̕ИШ-ейə тьрск̕арийеда һатийə р̕əвандьне у бь дəсте зоре һатийə бьрьне ль Сурийайе. Тьрск̕ара əw ьж щики бьрьнə щики дьн, ьж чь qьраркьрьна щийе wе дьһа чəтьнбуйə. Шиван, бь дитьна фəсале, хwəха мала хwəва һатийə гьредане, пəй к̕ижанер̕а wер̕а лəвһатийə əwе ьж дəсте тьрскаре ДИ хьлазкьн.

Диһарбуна ДИ у qьр̕а эздийе Ираqе гианднə щигöһастьна бь һ̕əзара  бьнəлийе эла эздийа ьж Шнгале мəһа сала 2014-айə т̕əбахе, у кöштьна бь һ̕əзара мəрьва.

Бь сальхе сəрwертийа К̕öрдьстанейə хьлазкьрьна эздийа, 2800 эздийа зедəтьр, е ьж 6417-е һьндава ДƏ̕ИШ-еда р̕əванди, бесəр у бəрат̕ə ьндабуйи дьминьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button