PoliticsTop

Н. П̕апшинйан бь т̕еле т̕əв В. Путин qьсəкьрийə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир бь т̕еле т̕əв В. Путине сəдре Т̕У qьсəкьрийə.

Алийа говəка пьрсайə фьрə һургьли ə̕нə̕нəкьрийə, к̕ижан дəрһəqа нəһ̕ийеданьн у балк̕ешийа дöали т̕əмсилдькьн. Пашдавəгəр̕андьна сəр мəша миасəркьрьна п̕əвк̕əтьне ə̕ламəтийе сеалийə 9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьн у 11-е мəһа сала 2021-ейə к̕ануна пашьн п̕əйдакьри, щöда готи, пьрсгьрека пашдавəгəр̕андьна һесира у т̕əщдидкьрьна р̕е-дьрбе нəһ̕ийе буйə.

Ьса жи пьрсе малһəбуне у wаре хwəхəйкьрьнейə һəвк̕арийа дöалийə мəшеда у бəргəһеда һатнə ə̕нə̕нəкьрьне.

Һ̕əмтек̕ста һ̕але нəһ̕иеда һ̕öкöмкьрьнеда Н. П̕ашинйан дьлqqəдандьна Т̕У-ейə фəрзə бь һ̕əсаве хwəйкьрьна ə̕длайе у мəһ̕кəмийе бьнхəткьрийə. Алийа фəрзтийа шöхöлванийа һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БҺА Минске дайə к̕ьвше.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button