PoliticsTop

Р̕оберт К̕очарйане мандате һьлнəдə

Əwи ə̕ламəти бəлакьрийə.

        “Арам Вардеванйане wəк̕иле т̕ьфаqа “Əрмəнистан”-и ə̕рза мьнə дəрһəqа qьрара мьндайə т̕əркдайина ьж мандата депутатда р̕əсми т̕əмсили ƏБМ кьр. Ьса буйə, wəки wə̕дəда əз депутате шеwьрхане чаwа Арсахе, ьса жи Əрмəнистане бумə, ле бь пекһатьна хəйсəт əз т̕ьме мəрьве һ̕öкöмəта ищракьрьне бумə.

        Əз баwəрьм, wəки ньһа дьһа р̕астə əз щийе хwə бьдьмə əндаме т̕има хwə, ьж к̕ижана һəр йəк, əз баwəрьм, wе бьвə депутате баш. Бь ве гаве əз ьса жи qайилийа хwə ə̕лами бь һ̕əзара əндаме т̕има хwə дькьм, е кö əw фькьр т̕əһwили мьн кьрьнə, wəки пəй qöльхе сəдре Щьмһöрйəта Арсахе у ЩƏ-ер̕а əз гəрə тьмайа мандата депутатийе нəкьм. Фраксийа һазьрийа Т̕ьфаqейə ЩМ-еда, ле əзе бьдуминьм бьминьм р̕ебəре Т̕ьфаqе у бь хəвата һəрр̕о к̕омəке бьдьмə алт̕ьндарийе мəйə  ч̕ə̕вньһер̕ийе.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button