SocietyTop

Һ̕але коронавирусе ве гаве е сəрwерикьрьнейə: П̕ашинйан Афейан qəбулкьрийə

Н. П̕ашинйан дайə к̕ьвше, wəки бь дəстанине Нубар Афейан у һəвалтийа wийə нав шəр̕к̕арийа мьqабьли коронавирусе зə̕ф шадьбун.

        Һ̕але коронавирусийе ве гаве е сəрwерикьрьнейə, щер̕ьбандьна п̕əйдакьри гəлə тьшт һинкьрийə. Wəхта р̕астһатьна т̕əв Нубар Афейане һ̕имдаре һəвалтийе “Флагшип Пионеринг”-е у “Модерна Т̕ерап̕еут̕ик̕с”-е у сəрwере ищракьрьне, һ̕əмһ̕имдаре пешдəстийа “Аврора”-йə мəрьвдостийе Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир готийə- əм ьж бəлге П̕ашинйани р̕əсми педьһ̕əсьн.

        “Ньһа əм дьщер̕биньн чьqаси иһт̕ималə нав бажар̕ване мə гəлə п̕еwəндкьрьна бькьн. Нав ви wə̕дəйи əм бь дəстанина зə̕ф шадьбун, wəки тə, һəвалтийе wə wе говəкеда п̕əйдакьрьн”,- П̕ашинйан готийə.

        Нубар Афейан жи сьрийа хwəда дайə к̕ьвше, wəки занə- дəст боране ве сала хьлазийейə бəр чаwа wəлет, ьса жи мьлəт сəкьни гəлə пьрсгьрек һəнə. Ѝани- чаwа бьщер̕биньн, wəки əм бькарвьн пешəр̕оже бькьнə йа дьһа шəwqдар у к̕арджар- бь хəвата йəкбуйи”,- əwи готийə.

        Н. П̕ашинйан у Нубар Афейан пьрсе дəрһəqа р̕ожəва һ̕əммьлəтийе, бəрнə̕ме һ̕öкöмəта ЩƏ, бəрнə̕ме т̕əвайийə пешдабьрьна Əрмəнистанева һьнарти ə̕нə̕нəкьрьнə.         Əм биннə бир, wəки wəзарəта Əрмəнистанейə саг̕лəмихwəйкьрьне сəва дəстанина п̕еwəнда ьса жи т̕əв һəвалтийа Афейан “Модерна” Америкайе, шеwьрдарийа дəрбаздькьн. Ле Афейан сайа к̕ара ьж фьротана п̕еwəнде мьqабьли коронавирусе стəнди буйə хwəймилиард.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button