PoliticsTop

Дəливе Адрбещанейə һəландайи изьне надьн хəвата делимитасиа у демаркасийа синоре əрмəни-адрбещани дəстпекьн: П̕ашинйан

Qəwмандьне парə нəһ̕ийеда һ̕але т̕əзə ə̕фьрандийə. Дəрһəqа ве йəкеда Никол П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ wəхта qьса лəзə т̕əв Шар̕л Мишеле сəдре шеwра авропи гот.

        “Лазьмə бьднə к̕ьвше, wəки хəвтандьна qəwате у зöлмк̕арийе сəрансəр нькарьн мьqабьлиһəвбуна QЧ̕ сафикьн, сəрр̕асткьрьна к̕ижане һəр т̕əне бь һəвр̕ахəвəрдана иһт̕ималə, говəке щур̕əчапа хwəйа мандата орт̕əмьлəтиейə т̕əне- һ̕əмсəдьртийа к̕ома Т̕БҺА Минскеда.

        Ве һ̕əмтек̕стеда əз фəрз һ̕əсавдькьм ə̕ламəтийа һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БҺА Минскейə 13-е мəһа нисане бинмə бир, бь к̕ижане əw ль алийа дькнə банги сəр һ̕име ə̕сасе баш ə̕йан бь мəрəме дəстанина сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбуна QЧ̕-йə ахьрсонги, һ̕əмт̕омəри у мəһ̕кəм һьма мəщала пешьнда бьн сийа һ̕əмсəдрада  щотхəвəрдагна сиасиейə дəрəщəбьдьндда т̕əщдидкьн”,- П̕ашинйан гот.

        П̕ашинйан да к̕ьвше, wəки  ьди чəнд щара əwи мəщала дəстпекьрьна һəвр̕ахəвəрдане ə̕дьли сьлавкьрийə у бьнхəткьрийə, wəки Əрмəнистан сəва т̕əщдидкьрьна һəвр̕ахəвəрдана һазьрə, ле Адрбещане т̕ö дəнгвəдан нəдайə. “Ангори сальхе ьж ч̕ə̕вканийе нə рəсми стəнди- тəме Адрбещане һəйə Арсахеда у сəр синоре əрмəни-адрбещани һəлана бьдə п̕əвчуне ə̕скəрийейə т̕əзə, диһарбуна к̕ижане əм иро п̕ара синоре əрмəни-адрбешанийə Нахищеванеда дьвиньн”,- П̕ашинйан гот.

        Бь гьлийе к̕əфиле сəрəкwəзир- дəливе Адрбещанейə һəландайи изне надьн хəвата делимитасийа у демаркасиакьрьна синоре əрмəни-адрбещанива һьнарти дəстпекьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button