PoliticsTop

Адрбещан сəва хəвтандьна хəта ЩƏ-Гöрщьстан-Адрбещан-Т̕У-ə һəсьни нахwəзə сьвдəре бьдə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ нав һəвр̕ахəвəрдане т̕əв сəдре шеwра авропи чаwа сəрдəстийа чаwа сьрепешити бей qəwьл у qьрар у беə̕глəкьрьн пашдавəгəр̕андьна һесире ə̕скəрийе, дила у кəсе дьн, е кö Адрбещанеда тенə хwəйкьпьрне фəрзбуйə, ангори һəqе орт̕əмьлəтийейи мəрьвдостийе у ə̕ламəтийа 9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьнə сеали. П̕ашинйан дəрəqа ве йəкела wəхта qьтса т̕əв Шар̕л Мишелə т̕əвайи ə̕ламкьр.

        “Əз дьхwəзьм бьнхəткьм, wəки  щур̕е шöхöле Адрбещанейи пашдавəнəгəр̕андьна һесире ə̕скəрийе, дила у кəсе дьнə хwəйкьрьне,  һьндава wеда дəлива т̕əнейə т̕əр̕ьбандьна ə̕ламəтийа 9-е мəһа чьриа пашьнə т̕əне нинə. Чаwа һун заньн, бь ə̕ламəтийа 9-е мəһа чьриа пашьн беһ̕əсаркьрьна т̕əмамийа бьхəлəqе нəһ̕иейə транспортийе у малһəбунийе тер̕адитийə. Адрбещан нə кö т̕əне бь ашкəла гəфхwəрьне окупасиакьрьна т̕опраха Əрмəнистанейə суверен, ле ьса жи ə̕йнати борщдарийе хwə п̕ехəме певажойе дьхə- нахwəзə сьвдəре сəвуа хəвтандьна хəта Əрмəнистан-Гöрщьстан, Адрбещан-Ур̕ьсетеə һ̕əсьни бьдə”,- П̕ашинайн гот.

        Сəрəкwəзире ЩƏ бьнхəткьр- Əрмəнистане сəва беһ̕əсаркьрьна коауникасийайе нəһ̕ийе, дасəкьнандьна р̕е-дьрьбе комуникасионə бəре һəйи у авакьрьна р̕е-дьрбе т̕əзə, щöда готи, шар̕ьйа “Шьмал-Щə̕нуб” хəвата пəйр̕əвийе бькə, у вьра алик̕арийа ЍА беһ̕əд фəрзə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button