CultureTop

Киношькле “Чахе ба р̕əһ̕əтвə” 3 кинотеатре Каннейə Олимпиаеда т̕əшһирбу

Киношькле “Чахе ба р̕аwəстə”-йи бь алик̕арийа киномəрк̕əза Əрмəнистанейə мьлəтийе шькьлк̕ьшанди (дəранина Франсиа-Əрмəнистан-Белгийайə т̕əвайи), йа Нора Мартиросйана р̕ежисор,  14-е мəһа тирмəһе 3 кинотеатре киномьһрищана Каннейə 74-айə орт̕əмьлəтийеда һатийə т̕əшһиркьрьне, wəхта т̕əшһиркьрьне р̕ежисора филме у продйусер һазьрбунə. Дəрһəqа ве йəкеда ьж киномəрк̕əза Əрмəнистанейə мьлəтийе ə̕ламдькьн. Филм дəрһəqа Ален- аудиторе фьр̕əгəһе ə̕сьлда фьрансьзда, гьлидькə, е кö ль фьр̕əгəһа Щьмһöрйəта Арсахейə лап т̕əзə чебуйи дьqəсьдə. Əв wəлате хwəə̕ламбуйи, бь дəwлəте дьжмьн һ̕əсарбуйи у бь синоре нə мəһ̕кəм дьщер̕бинə пəй шəр̕е сəва сəрбəстийе кьрир̕а р̕авə сəр хwə. Ален гəрə лек̕олинкə, к̕а гəло əв фьр̕əгəһа сəва щарəкə дьн вəкьрьне ангори норме орт̕əмьлəтийейə. Wəхта пьрсqьсе т̕əва хəватчийе фьр̕əгəһе Ален бəрə-бəрə wəлатəки диһардькə, к̕ижан сəр һьнə хəрита һ̕əтта к̕ьвшбуйи нинə, ле к̕ижан р̕астийе бь бьнəлийе хwə, бь һ̕öкöмəта хwə, бь öсуле хwə, бь дəшта хwəйə мəдəнйəти һəйə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button