PoliticsTop

Адрбещан бь ə̕ламəтийе хwəйə аванəкьрьне п̕əвк̕əтьна сеали дьт̕əр̕̕бинə

Ван һəрдö мəһе хьлазийе дö кöштийе Əрмəнистанейə сəр синоре əрмəни-адрбещани һəбунə. Дəрһəqа ве йəкеда Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ р̕уньштьна һ̕öкöмəтеда ə̕ламкьр- бь дайина сəрхwəшийе ль qəwме кöштийа- йəкпəл ьса жи бь вəхwəндьна бала һəвалк̕аре wəлате Т̕ШБТ̕ у һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БҺА Минскейə сəр ве дəлиле.

        “Ə̕йнати борщдарийе хwəйə qəбулкьри- Адрбещане һ̕əтани иро һесире мəйə ə̕скəрийе пашщда вəнəгəр̕андьнə. Хöлəсə, бь һəвк̕арийа т̕əв һəвалк̕аре мəйə орт̕əмьлəтийе мə карьбуйə əм 104 һесире хwəйə ə̕скəрийе пашда вəгəр̕иньн. Əме бəрдəwамкьн т̕əрəфе пашдавəгəрандьна һесире мəйə ə̕скəрийеда бьхəвтьн. Хəвата һ̕əмт̕омəри сəрр̕асткьрьна пьрса QЧ̕- синорщöдакьрьн у синорхəтк̕ьшандьна синор, вəкьрьна  комуникасийайе нəһ̕ийе һəнə у щерга сьрепешитийе мəда һəнə у һəбунə”,- П̕ашинйан гот.

        Бь гьлийе wи, Адрбещан бь ə̕ламəтийе хwəйə аванəкьрьне п̕əвк̕əтьна 9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьнə сеали дьт̕əр̕бинə. Пер̕а жи əw qəзийанə сəва т̕əмамийа wан qəwате орт̕əмьлəтийе, к̕ижан мот̕аще нəһ̕иеда əрекьрьна ə̕длайе у мəһ̕кəмийенə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button