PoliticsTop

Сəдре Франсиайе wе qəста Əрмəнистане бькə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир Жонат̕ан Лак̕от̕е сəфирəйе ЩФ-ейи сьредəр у wэəк̕или Əрмəнистанеда qəбулкьрийə.

        Чаwа ьж сəрwертийа фəрмандарийа сəрəкwəзире ЩƏ-ейə сальхдайине у п̕əвгьредане т̕əв щьваке ə̕ламдькьн, Н. П̕ашинайн сəфирə ə̕йда Франсиаейə мьлəтийева гьредайи бьмбарəк-пирозкьрийə у дайə к̕ьвше, wəки qəwмандьне дö сəдсалийа пешда qəwьми мə̕на wанə фəрз нə кö т̕əне сəва Франсиайе, ле ьса жи т̕əмамийа мəрвайа һ̕əмзəмани һəйə. Бь гьлийе к̕əфиле сəрəкwəзир- ахьрийа ингьлаба Франсиаеда буйида дьниаеда əлəqəте т̕əзə пекһатьн.

        Жонат̕ан Лак̕от̕ сəрда зедəкьрийə, wəки т̕əрəфе т̕əшкилкьрьна сəрдана Эмануел Макронə ль Əрмəнистане кьрьнеда хəвата актив те кьрьне, к̕ижан дькарə qəwата мəзьн ə̕лами пешдабьрьна əлəqəте əрмəни-франси, миасəркьрьна т̕ьвдире т̕əвайийə wаре башqə-башqəдакə

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button