PoliticsTop

Сəва Ур̕ьсете мə̕на пешдабьрьна əлəqəте т̕ьфаqдариейə т̕əв Əрмəнистанейə пеш һəйə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир Сергей Копиркине сəфирəйе Т̕У-ейи сьредəр у wəк̕или Əрмəнистанеда qəбулкьрийə. Ьж сəрwертийа фəрмандарийа сəрəкwəзире Щə-ейə сальхдайине у п̕əвгьредане т̕əв щьваке ə̕лами “Арменпрес”-е кьрьн.

        Н. П̕ашинйан дайə к̕ьвше, wəки һ̕öкöмəта ЩƏ wаре сиасийе, малһəбунийе һуманитарда дайим пешдабьрьна əлəqəте əрмəни-ур̕ьсайə т̕ьфаqдарийе бь щур̕е мəзьн фəрздькə. Бь гьлийе к̕əфиле сəрəкwəзир- р̕ожəва һəвк̕арийа һəрдö wəлатайə фьрə һəйə, т̕əрəфе миасəркьрьна к̕ижанеда  һ̕öкöмəт хəвата динамик пешда дьвьн. Н. П̕ашинйан һəвк̕арийа əрмəни-ур̕ьсайə дə̕wмəшандьне ьса жи нəһ̕ийеда һ̕əмтек̕ста алт̕кьрьна нə мəһ̕кəмда фəрзкьрийə у нав шöхöле əwлəкьрьна дьлqе Т̕У-ейи фəрзи беqəзиабуне бьнхəткьрийə.

        Бь гьлийе Копиркине сəфирə- сəва Ур̕ьсете мə̕на əлəqəте т̕əв Əрмəнистанейə т̕ьфаqдарийейə пеш һəйə, избатийа  к̕ижане щотхəвəрдан, һəвсубьун у һəвк̕арийа сəрк̕аре һəрдö wəлата, ле ьса жи wəк̕иле һ̕öкöмəте һəрдö wəлатайə активə.

        Wəх̕та р̕астһатьне qьсəчи пашда вəгəр̕йанə сəр р̕ожəва əлəqəте əрмəни-ур̕ьса, пешдачуйине нəһ̕иеда дьвьн у пьрсе дьнə т̕əмсилкьрьна балк̕ешийа дöали.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button