PoliticsTop

Бəк̕уйа р̕əсми дьщер̕бинə говəке ə̕йнатейə т̕əзə бьə̕фринə: wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д

Wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д ə̕ламəти бəлакьрийə, бь т̕əнqидкьрьна ə̕мəле qəwате адрбещанийə сильһ̕буийə т̕опраха дор-бəре Ерасхеда, дəст чь Самвел Алавердйане qöльхчийе qəwате ЩƏ-ейə сильһ̕буйийи ə̕скəрийе һатийə кöштьне. “Арменпрес” ə̕ламəтийа wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д-ə бəлакьри т̕əмсилдькə.

        “14-е мəһа тирмəһе һьндава qəwате Адрбещанейə сильһ̕буйида ль дор-бəре Ерасха wаре ЩƏ пешдаһатьна фəсадийе кьрийə, дəст к̕ижане Самвеле Гагик Алавердйане qöльхчийе ЩƏ-ейи ə̕скəриейи шəртнə̕мəйи, щергəван хəдар бьриндарбуйə. Əм сəрхwəшийа к̕ур ə̕лами нəфəр у qəwме мала qöльхчийе ə̕скəрийейи шəһ̕идбуйи дькьн.

        Пəй дак̕öтана бьнп̕аре qəwате адрбещанийə сильһ̕буийə ль т̕опраха ЩƏ-ейə сəрбəст- мəрзе Сйуникхе у Гег̕арк̕уник̕ер̕а əв ə̕мəле фəсадийейə qəwьми ашкəла шə̕дəтийе дьдьн, wəки Бəк̕уйа р̕əсми дьщер̕бинə говəке ə̕йнатейə т̕əзə бьə̕фринə- бь т̕əр̕ьбандьна ə̕длайи у беqəзиабуна нəһ̕ийе.

        Əм ве дəстдьрежайа мьqабьли ЩƏ кьри бəрк̕ т̕əнqтддькьн, к̕ижан һ̕əсавдьвə ьса жи т̕əр̕ьбангдьна ə̕сасе һəqе орт̕əмьлəтийейə һ̕имли.

Пешдəстикьрьна гаве һəманə һьндава сəрк̕арийа Адрбещанейə ə̕скəрийесиасийеда дькарə бьгьһинə вьрһада  сəрткьрьна һ̕ал, т̕əмамийа щавдарийа əнщаме к̕ижане дəргə-диwане Адрбещане дьк̕шиньн”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button