PoliticsTop

WАЍ сəва əwлəкьрьна пашдавəгəр̕андьна т̕əмамийа һесира wе бьдуминə щəфе бьвинə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир бь т̕еле т̕əв Энт̕они Блинк̕ене к̕атве WАЍ-и диwани- бь пешдəстийа əви хьлазийе, qьсəкьрийə.

        Алийе Америкайе алт̕ьндарийа фьрqа “Шəртнə̕ма бажар̕ванийейə” бьжартьнава гьредайи Н. П̕ашинйан бьмбарəк-пирозкьрийə- бь бьнхəткьрьна һьндава һ̕öкöмəта ЩƏ-еда гаве пəйр̕əвийейə сале хьлазийе пешдəстикьри- нав шöхöле əwлəкьрьна дəстанине Əрмəнистанейə демократийе.

        Ве һ̕əмтек̕стеда, к̕атве WАЍ-и диwани щəфе Н. П̕ашинйани дити бьльнд qимəткьрийə- бь т̕əрəфе сафикьрьна ə̕йната бəри бьжартьне wəлетда ə̕хфьри бь р̕ьйа ə̕дьли у авакьрьна əлəqəте шарьстани т̕əв р̕ькəбəра.

        К̕атве диwани дайə баwəркьрьне, wəки WАЍ сəва əwлəкьрьна пашдавəгəр̕надьна т̕əмамийа һесира wе бəрдəwамкə щəфе бьвинə.

        Бь пашдавəгəр̕андьна сəр т̕ема мьqабьлиһəвбуна QЧ̕, к̕атве диwани дасəкьнандьна шöхöлванийа һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БАҺ Минске беһ̕əд фəрз һ̕əсавкьрийə- бь бьнхəткьрьна лазмайа бещəркьрьна р̕ожəва певажойа ə̕дьлийə сафи, к̕ижане мəщале бьдə сафикьрьна мьqабьлиһəвбунейə мəһ̕кəм у wə̕дəдьреж бьвиньн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button