PoliticsTop

Чьма сəфирəйе Ур̕ьсете, WАЍ у Франсиаейə Адрбещанеда нəхwəстьнə һəр̕нə Шушийе

Сəфирəйе Ур̕ьсете, WАЍ у Франсиаейə  Адрбещанеда ит̕барньвиси нəхwəстьнə һəр̕нə Шушийа һьндава адрбещанийада окупасийабуйи,  чьмки əw у  р̕ебəре wəлате wан дьхwəзьн пьрса сəрр̕асткьрьна конфликта Арсахеда мəһ̕кəмкьн. Нав qьса т̕əв “Спутник Арменийайе” фькра һəман Т̕еван Пог̕осйане сəрк̕аре мəрк̕əза пешдачуйина мəрвайейə орт̕əмьлəтийе ə̕ламкьр.

        “Чаwа Т̕У, ьса жи Франсиайе у WАЍ щарəке нинə, wəки готьнə, wəки сəрwəхтдьвьн пьрса Арсахе сафибуйи нинə, конфликт бəрдəwамдьвə. 9-е мəһа чьриа пашьн сəрибьни qайилийа шəр̕р̕аwəстьнейə, у нгə кö сафикьрьна пьрсгьрекейə ə̕дьли. Əw дьхwəзьн дьлqqəдандьна хwə бь дəрк̕əтьна ьж к̕ара арьзи мəһ̕кəмкьн, а лəма нəчунə Шушийе”,- əwи гот.

        Бь гьлийе Пог̕осйан- Ə̕лиев сəфирə бьрьбунə шушийе- щьмə̕та п̕айе хwə бьдə, wəки wана хwəлийа əрмəнийайə “окупасиакьри азакьрьнə”, бь фə̕шкьрьна дəлиле дöрьст софивə,  к̕а чьма ə̕мəле ə̕скəрийе кьрьнə у т̕əмамийа миле гöнəк̕аркьрьне һьнартьнə бəрва алийе əрмəни, ле ьса жи щи бьдьнə наскьрьне- сəва ə̕франдьне пешəрте сəва р̕ьк̕ьнкьрьна.

        “Əw йа тедəрхьстьнебу, у нə кö т̕əне. Фə̕мдарийə, wəки əwе ьса wəхта кьрьна тəмамийа ə̕мəле хwə wе ьса бькьн. Ьж сала 1994-а мьqабьли Əрмəнистане сиасийа ə̕йни мəшандьнə у ньһа жи бь ə̕йни щур̕əйи дьдуминə бьдə хане, wəки əw “р̕ьндькьн”,- Пог̕осйан да к̕ьвше.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button