CultureTop

Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: Р̕əqаса т̕ьрки… сəр диwаре дера əрмəни

“Һ̕əмт̕ор̕еда р̕ожа лə̕де видеомадə диһарбуйə, к̕идəре дьһатə хане, к̕а чаwа се кəс һьлк̕ьшйанə сəр диwаре дəре дера Һ̕ьзрəти П̕адшайə мəһ̕əла Стəмболейə К̕адьк̕ойеда, у бьн сазбандийа бьльнд дора хач р̕əqьсинə.  Фəрмəандарийа шəһəре Стəмболе ə̕ламньвисар бəлакьрийə, ль к̕ö к̕ьвшбуйибу, wəки кəсе жорготи ьди мала хwəда һатнə к̕əлəпчəкьрьне. Əм бьдьнə к̕ьвше, wəки дəргə-диwане т̕ьрка эп̕ещə лəз дəнгвəданə- бь изьннəдайина, wəки ви т̕əрəфида һерс р̕авə,  ле к̕а дəливе чаwа пешда һəр̕ьн гəло гöнəк̕аре т̕əсмили щəзайевьн?, чəтьн нинə тедəрхьн.

        Вандализма мəдəнйəти чаwа сəва Т̕ьркийайе, ьса жи Адрбещане хəрив нинə. Һ̕əтани дəргə-диwане т ̕ьрка щер̕ьбандьна т̕öнəкьрьн у арьзикьрьна мират̕а əрмəни, йунани у щьмə̕те дьнə мəдəнйəтийə т̕опрахе дəрбази бьн qоле хwə кьри дəwр у зəмана һ̕ьлукьн у к̕амьлкьн, Адрбещан нав сəдсалике гьһиштийə wе “һостатийе” у иро жи дьдуминə бь щур̕е бещəза у беqəдəхə к̕омкöжийа мəдəнйəти миасəркə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button