PoliticsTop

Ваг̕аршак һарут̕йунйан Сергей Истракове дəwсгьртийе мьдире штаба qəwате Т̕У-ейə сильһ̕буийə сəрəкə, генерал-палковник qəбулкьрийə

Шанда бь сəрк̕арийа Сергей Истраков бь мəрəме т̕əвбуна ль һəвр̕ахəвəрдане штабайə бь сьрейə говəка һəвк̕арийа əрмəни-ур̕ьсайə дöалийə ə̕скəрийеда ль ЩƏ qəсьдийə.

        Ьж WХ ə̕лами Нйуз.ам-е дькьн, wəки дəwсгьртийе мьдире штаба qəwате Т̕У-ейə сильһ̕буийə сəрəкə дəрһəqа т̕əрəф у һ̕əщме хəвата пешбəрда сальх данə Ваг̕аршак һарут̕йунйан. Wəхта р̕астһатьне сəрк̕аре сəрwертийа ЩƏ-ейə хwəхwəйкьрьне говəка пьрса дайə к̕ьвше, мə̕на к̕ижанайə дьһа фəрз сəва алийе əрмəни һəйə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button