PoliticsTop

Путин бь дəлили готийə, wəки əw һазьрə wе һ̕öкöмəта Əрмəнистанер̕а бьхəвтə, wəки һəйə, йани- П̕ашинйан: Алек̕сандр Искандарйан

“Əз нафькьрьм, wəки пьрса Qəрəбаг̕ева гьредайи  wə̕де незикда пешдачуйине һəвə. Адрбещан бь практики нахwəзə пьрсгьрека Qəрəбаг̕е ə̕нə̕нəкə. У ьж Адрбещане, нав wе һəжмаре- ьж сəдре wан, дискурс те, wəки  пьрсгьрека Qəрəбаг̕е т̕ьнə. Əw һьлбəт ьса нинə, пьрсгьрек һəйə, əw т̕ö дəрəке ьнданəбуйə”,- дəрһəqа wе йəкеда Алек̕сандр Искандарйане сиасинас wəхта qьса чапгəрийе гот.

        Əwи да к̕ьвше, wəки һəвр̕аqайилнə̕ма 9-е мəһа чьриа пашьн əw һəвр̕аqайилнə̕ма сəрр̕асткьрьна пьрсгьрека Qəрəбаг̕е нинбуйə, əw һəвр̕аqайилнə̕ма агьрр̕аwəстьне, шəр̕р̕аwəстьне буйə.

        Бь гьлийе е сиасинас- wьра т̕ö гьлик т̕ьнəбуйə бона р̕əwша Арсахе, к̕əфила, певажойа у һəвр̕ахəвəрдана.

        “Əw пьрсгьрек, к̕ижан ве гаве бəр Əрмəнистане сəкьнийə- нав əлəqəте т̕əв Адрбещане, əw  пьрсгьрека синорə, йани- wан т̕опраха, к̕ижана Адрбещан һеди-һеди ьж Əрмəнистане дьqəтинə, wи синорида пьрсгьрека мəһ̕кəмийе, йани- əwлəкьрьна беqəзиабуне ьж алийе сьсйа- Ур̕ьсете, у пьрсгьрека р̕е-дьрба, йани- дора Əрмəнистане вəкьрьна комуникасийа”,- Алек̕сандр Искандайан гот.

        Əви хьлазийе да к̕ьвше, wəки ашкəлайə, wəки wəхта р̕астһатьна П̕ашинйан-Путин һьма əва һатийə ə̕нə̕нəкьрьне. Бь гьлийе wи, һ̕əркə əм ьж зьмане путинийе бь зьмане һ̕əммəрвайе т̕əрщмəкьн, демəк Путин бь дəлили готийə, wəки əw һазьрьн т̕əв wе һ̕öкöмəта Əрмəнистане бьхəвтьн, к̕ижан һəйə. “Ѝани- əм һазьрьн т̕əв П̕ашинйан бьхəвтьн, əw мəр̕а дəст дьдə, певажойе бəрдəwамвə. Əз нафькьрьм, wəки һьма сьве пешдачуйине бе теньвисаре, йан wəки wəхта wе р̕астһатьтне qьраре йази-мьqəдəре һатнə дəрхьстьне”,- е сиасинас сəрда зедəкьр.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button