SocietyTop

Блогер у кинор̕ежисоре адрбещани бангина шьһöрандьна жьна кьрийə

Wəзарəта Адрбещанейə к̕аре һöндöр̕ ньсбəти блогер дəстбь изгəр̕ийе кьрийə, е кö т̕ор̕е сосиалиеда бь бангина хəвтандьна  зордəстийе ньсбəти жьна хитавбуйə.

        Чаwа Эһсан Захидове сəрк̕аре хьзмəтк̕арийа WК̕Һ-ə чапгəрийе ə̕лами “АзəриДейли”-е кьрийə, “хwəхwəти у wаре майина ви кəси сафидьвьн. Ньсбəти ви кəси бь qəйде сəр һ̕име əнщаме сьльстикьрьнейə бь qануне тер̕адити qьраре бе дəрхьстьне”.

        Чаwа блогере бь наве “Пантурал”, wəки т̕ор̕е сосиалиеда гöһдархана wийə мəзьн һəйə, кьрийə банги ньсбəти жьне бь к̕ьнще вəкьри зордəстийе бькьн. Мер бангине хwəда дьһа пешда чуйə у wəхта ə̕нə̕нəкьрьна т̕ор̕е сосиалиеда шьровəкьрьнəк ньвисийə: “Əз дькьмə банги, к̕идəре һун жьне бь к̕ьнще вəкьри бьвиньн, wьра жи бьшьһöриньн”.

        Пəй wе йəкер̕а е блогер, wəки 70 һ̕əзар пəйр̕əве wи һəнə, видеомадəйа бь сəрньвисара  qəрфкьрьнейə “Пантурал бəхшандьн һивикьрийə” видеомадə дəнгньвисийə, к̕ижанеда əw ашкəла wан беqəдьрдькə, е кö дəртенə мьqабьли фькра wи- бь навкьрьна wан бəдəнфьрош.

        Əм бьдьнə к̕ьвше, wəки Т̕урал Сəфəров, ə̕йни хwəха “Пантурал”, кинор̕ежисорə у ə̕франдаре филма “Кома”-е.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button