SocietyTop

Һ̕але һ̕əмбəлqитке Əрмəнистанеда мəһе хьлазийе е сəрwерикьрьнейə: Анаһит Аванесйан

Коронавирусева шəртбуйи һ̕але һ̕əмбəлqитке Əрмəнистанеда нав ван дö-се мəһа хьлазийе е эп̕ещə сəрwерикьрьнейə, у wəзарəта ЩƏ-ейə саг̕лəмихwəйкьрьне гəрə һ̕əму тьшти бькə сəва хwəйкьрьна дəлила майина говəка к̕əскда у пешəр̕ожеда диса хwəйкьрьна һ̕але баш.

Бь ə̕ламкьрьна “Арменпрес”-е дəрһəqа ве йəкеда wəхта р̕астһатьна т̕əв р̕ожнə̕мəвана Анаһит Аванесйана к̕əфила wəзира саг̕лəмихwəйкьрьне гот.

“Һ̕əмбəлqитк баре саг̕лəмихwəйкьрьнейи мəзьн у qəзийайə, у əм сəрwəхтдьвьн, wəки сəва хwəйкьрьна һ̕але мəһ̕кəм, ьса жи шöхöлванийа пешдачуйина wəлетə малһəбуниейə ə̕сли беһ̕əд фəрзə”,- Аванесйане гот.

Əwе ани бир, wəки нав р̕оке ьж 4046 т̕есткьрьне кьри 148 дəливе əрени əребунə. “Ве дəме əм һ̕əтани 4% дəливе нав т̕есткьрьна əрени хwəйдькьн, чь эп̕ещə башə- нəньһер̕и əм зедəбуна р̕əqəмниша т̕əщдидбуне у р̕əqəме т̕омəри т̕əхминдькьн. Һ̕əвтеке йан дöда пешда р̕əqəм е дьһа ньмьзбун”,- к̕əфила wəзире да к̕ьвше.

Аванесйане да к̕ьвше, wəки ьж мəрк̕əзе навəнде КОВИД-ейə вəпрофиолбуийə дохтьрийе иро мəрк̕əза Һ̕ьзрəти Григор Лусаворичə дохтьрийе- бь шахе Аване, мəрк̕əза Спитакейə дохтьрийе, йа Qап̕ане у нəхwəшхана Норк̕ейə инфексион ə̕мəлдькьн.

“Говəке ве һ̕əщьмбуна һəрəкемда əм дькарьн алик̕арийа бажар̕ванайə дохтьрийейə лайиq əwлəжькьн”, Аванесйане да к̕ьвше.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button