PoliticsTop

Сатановски иһт̕ималийа щиwаркьрьна база т̕ьркийə ə̕скəриейə Адрбещанеда у р̕иске wе сəва Ур̕ьсете qимəткьрийə

Иһт̕ималийа щиwаркьрьна база т̕ьрки Адрбещанеда йа 100%-ийə. Дəрһəqа wе йəкеда Евгени Сатановскийе сəдре института Р̕оһлата Незикə Ур̕ьсетедав нав qьса т̕əв мьqалəдаре “Нйуз.ам”-е ə̕ламкьрийə.

        “Бь һ̕əсаве ə̕скəрийе Т̕ьркийа ьди Адрбещанедайə. Əрмəнийа Qəрəбаг̕еда мьqабьли Т̕ьркийайе, нə кö Адрбещане шəр̕к̕ьрийə. Һ̕əркə йəк wе йəке фə̕мнакə, демəк əз бəрхwəдьк̕əвьм”,- əwи дайə к̕ьвше.

        Бона пьрсе- əw база ə̕скəрийе сəва Ур̕ьсете чь qəзийайе дькарə т̕əмсилкə, Сатановски шьровəкьрийə: “Һ̕əркə йəк сəва Ур̕ьсете qəзийайе т̕əмсилкə, демəк Ур̕ьсете wи wəлати т̕öнəкə, бей һ̕əсавһьлдана wе йəке, к̕а əwе к̕ижан wəлатвə. Əw ьса жи дəрһəqа wилайəт̕е Ѝəкбуйидайə. Һьлбəт, йа ə̕йани ьса жи дəрһəqа Т̕ьркиаедайə. Ур̕ьсет дьщер̕бинə wе йəке нəкə, ле пьрса гəфхwəрьне мьqабьли хwə wе сафикə”,- əwи дайə к̕ьвше.

        Əм биннə бир, wəки 15-е мəһа гöлане Р̕ещеп̕  Т̕айип̕ Əрдог̕ан у Илһам Ə̕лиеве сəдре Т̕ьркийайе у Адрбещане wа готи фəрмана Шушийе qолкьрийə, пəй к̕ижанер̕а Əрдог̕ан Адрбещанеда щиwаркьрьна база ə̕скəрийе дури аqьла һ̕əсавнəкьрийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button