PoliticsTop

Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: Те тер̕адитьне института дəwлəте Сəрəщьвата Т̕ШБТ̕-ийə шеwьрханайə һəвалк̕ар бьə̕фриньн

“Сəрəщьвата Т̕ШБТ̕-ə Шеwьрхана тер̕а дьвинə института дəwлəте сəрəщьвата Т̕ШБТ-йə  Шеwьрханайə һəвалк̕ар бьə̕фринə. Һ̕им т̕ьнəбун бьфькьрьн, wəки ьж Адрбещане  wе иһт̕ималвə ньзам чь дəствачуйина бьстиньн- бь wəргьртьна бь ве йан wе р̕əwше хəлəqеда. Алийе дьнеда- əw р̕əwьшт, wəки иро дəрһəqа wəргьртьна Адрбещане у Пакистанейə wе певажойа интеграсионда те хəвəрдане, дəрте, wəки ə̕нə̕нькьрьне ə̕wьл ахьр-охьр һьнə п̕əвк̕əтьн һатнə дəстанине.

Əм т̕əхминкьн, wəки дəшта адрбещанийə сальхдайинеда ьди дəнгвəдан һəнə, ль к̕ö балк̕ешийа хwə пьрса буйина дəwлəта Сəрəщьвата Т̕ШБТ̕-йə шеwьрханайə һəвалк̕арда инк̕ардькьн, чаwа бь һ̕имкьрьн анина ль wе йəке, wəки хəлəq нькарə пьрсгьреке əндаме хwə сафикə, у əw wаре һəманда кьрьна wан т̕ьнə. Ле ьса жи дьдьнə к̕ьвше, wəки “əлəqəте  Адбещанейə баш əндам wəлате хəлəqе һəнə у  лазмайи т̕ьнə wе хəлəqедавə, ль к̕ö Əрмəнистанə. Əвана һьлбəт мəсаже пешьньн, к̕ижан дьдьнə к̕ьвше, wəки Адрбещан у щьвака wе һьла һе һазьр ниньн дəшта авакьрьне у һəвк̕арийеда диһарвьн, чьqаси жи дəрһəqа wе йəкеда дəргə-диwан хəвəрдьн. Эйфорийа “алт̕ьндарийе” əwqаси мəзьнə wəки жеһатьна ньһер̕андьна ль дур чаwа дəргə-диwан, ьса жи qəлфе щьваки-сиасийе коркьрийə”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button