EconomicsTop

П̕еч̕ана ЍА-ейə р̕ьк̕ьнкьрьна wе бькə 2,6 млрд евро

Оливер Варһейе qасьде əнщомана авропийə бь пьрсе щинартийе у бəрфьрəкьрьне ə̕ламкьрийə, wəки һьндава ЍА-еда пештьри 1,6 млрд евро ардьмийе, wəки wе бьдьнə Əрмəнистане, бь ч̕ə̕вканийе дьн милиардəк зедə евро wе бенə мобилизасиакьрьне. П̕еч̕ана р̕ьк̕ьнкьрьнайə т̕омəри wе бьгьһижə 2,6 млрд евройа.

        Дьһа зу һатбу ə̕ламкьрьне,  wəки тəме ЍА һəйə нав пенщ сале пешбəр бəрнə̕ме р̕̕ьк̕ьнкьрьнайə баһе 1,6 млрд евройа Əрмəнистанеда миасəркə.  Т̕əмəсук Брйуселеда 2-е мəһа тирмəһе т̕əмсилбуйə, бь wə̕де хьлазийе бь к̕ьвшкьрьна сала 2025-а.

        “Бəрнə̕мə п̕əвгьредана транспортийе, дасəкьнандьна нəһ̕ийе щə̕нубе, энегоһеwшандьне , энергетика те дасəкьнандьне, wəргöһастьна һəжмари алик̕арийе ль идаре ч̕ук у навин wəрдьгрə. Сəва ви һ̕əмушки əм Əрмəнистанеда 2,6 млрд евройа  дьщьвиньн.

        Əз дьфькьрьм- əв бəрнə̕мə сəва Əрмəнистане мəщала һəрəщьди дьə̕фринə. Əз лап гöманьм, wəки əм дькарьн т̕əв һ̕öкöмəта Əрмəнистане актив бьхəвтьн, wəки  əва бьвə р̕асти. Сəва əwлəкьрьна əнщама 4 сал wə̕де мə һəйə”,- qасьде ЍА-ейи бь пьрсе щинартийе у бəрфьрəкьрьне дайə к̕ьвше.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button