EconomicsTop

К̕еробйан дəрһəqа сəйрəмишбуна дохтьрийеда дьфькьрə- сьре-доре иранийа əw р̕öһ̕даркьрьнə

Р̕ожнə̕мəване ирани ьж синоре ирани-əрмəни видеомадəйе п̕ьр̕һəжмар бəлакьрьнə. Wанда те хане, wəки сəр синор сьре мəзьн пешда тен.

        Ваһан К̕еробйане wəзире ЩƏ-ейи экономикайе дьфькьрə, wəки wə̕дəйə дəрһəqа пешдабьрьна сəйрмəишбуна дохтьрийеда бьфькьрьн. Əwи дəрһəqа ве йəкеда бəлге хwəйи фейсбук̕еда ньвисийə.

        “Зедəбуна туризмейə 319% wе һəвə, ə̕йнати һьнə професор-тə̕нбежа. Wə̕дəки башə- дəрһəqа данина туризма дохтьрийейə сəр һ̕име нормал”,- əwи  ньвисийə- бь  бəлакьрьна ск̕рин шот̕а бəлге Фарназ Фашихийе р̕ожнə̕мəване ирани.

        Е р̕ожнə̕мəван бəлге хwəйи Т̕wит̕ереда чəнд видеомадə бəлакьрьнə, ль к̕ö дьдə к̕ьвше, wəки ирани  т̕ом-т̕омəри  сəва стəндьна п̕еwəнда мьqабьли коронавирусе тенə Əрмəнистане. Видеомадəда, дəрһəqа к̕ижанеда wəзир хəвəрдайə, бь фькра е р̕ожнə̕мəван- ирани стəндьна п̕еwəнде дьдьнə к̕ьвше.

        Фашихи ьса жи видеомадə дəрһəqа дəрбазбуна синоре Əрмəнистанеда бəлакьрийə. Бь баwəрийа wи- ирани сəва дəрдачуйина ль Əрмəнистане һазьрьн 13 сəһ̕əта сəбьркьн.

        Видеомадəкə дьнда сьре-дора мəзьнə. Е р̕ожнə̕мəван дьдə баwəркьрьне, wəки əw синоре т̕əв Əрмəнистанейə у видеомадəда иранинə, е кö  дьхwəзьн мьqабьли ковид-19 п̕еwəнде бьстиньн.

        “Иранеда п̕еwəндкьрьн беqьрарбу, п̕ела һ̕əмбəлqиткейə пенща пешда дьчə, мəрьв бегöманбуйинə”,- əw дьньвисə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button