SocietyTop

Əрмəнистанеда карантин һ̕əтани 20-е мəһа к̕ануна пешьн дьреждьвə

Qəбулкьрьна qьраре бь 4 бəлqиткһ̕име коронавирусейə т̕əзəйə дьнийайеда бəлабуйива гьредайийə- ингьлиси, Африка Щə̕нубе, бразили, һьнди.

Əрмəнистанеда карантина һ̕əмбəлqиткейə тер̕адити һ̕əтани 20-е мəһа сала 2021-ейə к̕ануна пешьн дьреждьвə. Əв qьрар һ̕öкöмəта ЩƏ иро бь qəйдəмəша ньвисар qəбулкьрийə.

Чаwа нав qьрара малп̕əр̕а һ̕öкöмəтейə бəлабуйида к̕ьвшбуйийə, т̕əмамийа т̕опраха ЩƏ-еда у т̕əмамийа ньqьтке синоре диwанийə дəрбазбунеда ьж 11-е мəһа сала 2020-ийə илонеда һ̕əтани 11-е мəһа сала 2021-ейə тирмəһе карантина тер̕адити һ̕əтани 20-е мəһа сала 2021-ейə к̕ануна пешьн нав wе һəжмаре wе wə̕дəдьрежвə.

Qəбулкьрьна qьраре бь 4 бəлqиткһ̕име коронавирусейə т̕əзəйə дьнийайеда бəлабуйива гьредайийə (ингьлиси, африка Щə̕нубе, бразили, һьнди) у бь  тəме дак̕öтан у бəлабуна wанə ль Əрмəнистане.

Һ̕имкьрьне qьрареда ьса жи к̕ьвшдьвə, wəки һ̕але һ̕əмбəлqитке Əрмəнистанеда бь һ̕але ве гаве мəһ̕кəмə, нав 14 р̕оже хьлазийе кембуна дəрəща  нəхwəшийе т̕əхминдьвə, ле п̕ара əнщаме т̕естайə əрени дьгьһижə 3,6%-а, ангори чапнише Ѝəктийа Авропайе, Əрмəнистан щерга wəлате “говəка qич̕к”-да сьньфдьвə.

Һ̕öкöмəт инк̕арнакə, wəки əнщама т̕əмашəкьрьна һ̕але һ̕əмбəлqиткейи дайимда wəзарəта саг̕лəмихwəйкьрьне wəхта wе пешданине т̕əдбире бəталкьрьне, мьлаһимкьрьна синоркьрьна йан бəрк̕кьрьнева һьнарти wе т̕əмсилкə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button