PoliticsTop

Һəр щер̕ьбандьнəкə wəргьртьна Qəрəбаг̕е т̕əшкила Адрбещанеда wе бьт̕əр̕ьбə: Степ̕накерт

Дəрһəqа ве йəкеда Давит̕ Бабайане сəрк̕аре wəзарəта Арсахейə К̕Д нав qьса т̕əв мьqалəдаре Нйуз.ам-е готийə. “7-е мəһа сала 1923-айə сьвате МQЧ̕А т̕əшкилбу. Əва бь дəлили qəwмандьнəкə к̕ьвшə нав дəwлəта Qəрəбаг̕е wе һ̕əмтек̕стеда, wəки щер̕ьбандьна Адрбещане т̕əр̕ьби- дəwлəта Qəрəбаг̕е лап т̕öнəкə, т̕ариха к̕ижанейə зə̕ф дьреж һəйə. Бь мəрəме дьнийасиасийе Адрбешана беə̕сьл  ə̕фьри, wəки бь  бəргьртьна Т̕ьркийайе дəстпекьр дə̕wе Qəрəбаг̕е, Зангезуре у т̕опрахе дльн т̕əмсилкə, надьхwəст, wəки  щур̕əки дəwлəта Qəрəбаг̕е бьхöльqə. Ле дьнийасиасийа Пьшqафqасийайеда мə̕на Qəрəбаг̕ейə əwqаси фəрзə т̕арихи, дьнийасиаийе һəбу, wəки һ̕əта Ѝəктийа Советийе нькарбу сала 1923-а пьрсгьреке бьдə алики. Бь щур̕е мəрза автоном дəwлəта Qəрəбаг̕̕е т̕əщдидкьр. Һьлбəт, QЧ̕- Арсах, сəрбаре сəрда- Qəрəбаг̕, дьһа гəлəки мəзьну, нə кö Т̕опроаха МQЧ̕А. У ахьрсонги, дəwлəт һатə хwəйкьрьне. Əwе мəщал да Арсахе бьминə у пешда һəр̕ə.

А лəма һəр щер̕ьбандьнəкə ə̕франдьна öсула һəман щур̕əйи wе бьгьһинə qəда у бəлайе. Qə əрмəник wе хwəлийеда wе нəминə, һəркə əw т̕əшкила Адрбещанедавə. Əwе т̕əмам гəрə сəрwəхтвьн. Сəва мə əw сьрийа дəрбазбуйийə, нав т̕ариха мəйə qəдимда бəлге  т̕арихи у сиасийе, нə кем, нə зедə. Щер̕ьбандьне һəман wе бьт̕əр̕ьбьн. Пашдавəгəр̕андьна ль бəре т̕ьнə”,- Давит̕ Бабайан бьнхəткьр.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button