SocietyTop

Əрмəнистанеда нə т̕əмамийа туриста wе бькарвьн мьqабьли коронавирусе п̕еwəндвьн: Wəзарəт

К̕əфила wəзира ЩƏ-ейə саг̕лəмихwəйкьрьне р̕уньштьна һ̕öкöмəтеда ьса жи ə̕ламкьрьбу, wəки əщнəби поликлиникайе ЩƏ-еда wе нькарвьн п̕еwəндвьн.

        15-е мəһа тирмəһеда дəстпекьри нə т̕əмамийа туриста wе бькарвьн мьqабьли коронавирусе п̕еwəндвьн.

        Дəрһəqа ве йəкеда пəй р̕уньштьна һ̕öкöмəтер̕а Анаһит Аванесйана к̕əфила wəзира ЩƏ-ейə саг̕лəмихwəйкьрьне ə̕лами р̕ожнə̕мəвана кьр.

        “15-е мəһа тирмəһеда фəрмана wəзире wе бьк̕əвə нав qəwате, wəки Əрмəнистанеда һəр т̕əне дəлива 10 р̕ожа майинеда п̕еwəндкьрьне миасəрвə”,- əwе гот.

        Əм бьднə к̕ьвше- əва сəрр̕асткьрьна т̕əне нинə, wəки wəзарəта саг̕лəмихwəйкьрьне нав qəйде п̕еwəндкьрьна əщнəбийа миасəркьрийə.

        К̕əфила  wəзира саг̕лəмихwəйкьрьне р̕уньштьна һ̕öкöмəтеда ə̕ламкьрьбу, wəки əщнəби вьрһада wе нькарвьн поликлиникада п̕еwəндвьн.

        Бона һ̕əвскьрьна ьж сьре у нəкьрьна бажар̕ване ЩƏ-ейə нав бефəсалтийе поликлиникада һəр т̕əне бажар̕ване ЩƏ wе п̕еwəндвьн. Ле п̕еwəндкьрьне əщнəбийа һəр т̕əне ньqьтке гəр̕окə к̕уче Р̕əwанейə мəрк̕əзийеда щиwарбуйида wе бенə миасəркьрьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button