PoliticsTop

Һ̕але сəр синоре əрмəни-адрбещани һ̕öкöмкьрьне дьвə мə̕нийа бер̕əһ̕əтийа дайим: П̕ашинйан

Н. П̕ашинйан wəхта р̕астһатьна т̕əв В. Путин да к̕ьвше, wəки wəхта р̕астһатьне wан дьһа гəлəки дəрһəqа беqəзиабунеда хəвəрдьдьн, чьмки һ̕ал нəһ̕ийеда мəһ̕кəм нинə.

          Пəй щиwаркьрьна ə̕длайип̕арезе ур̕ьср̕а һ̕ал Арсахеда мəһ̕кəмə. Wəхта р̕астһатьна т̕əв В. Путине сəдре Т̕У дəрһəqа ве йхкеда Н. П̕хашинйане к̕əфиле сəрəкwəщире ЩƏ ə̕ламкьр.

        “Ле һəйщар сəвəве” һ̕əщанбуне дьвьн. Ле һ̕ал сəр синоре əрмжəни-адрэешани мəһ̕кəм нинə, вьра жи һəрдö мəһе хьлазийе һ̕ал бер̕əһ̕əтə”,- П̕ашинйан гот.

        Əwи ани бир, wəки нав сала мəше əва р̕астһатьна wэийə ьди 3-айəйə т̕əв путин Москвайеда, к̕ижан дəрһəqа əлəqəте һəрдö wəлатайə мəһ̕кəмда шə̕дəтийе дьдə.

        П̕ашинйан сəрда зедəкьр- һьлбəт, wəхта р̕астһатьна дьһза гəлəки дəрһəqа беqəзиабьунеда хəвəрдьдьн, чьмки нəһ̕qиеда һ̕ал нə стабилə.

        П̕ашинйан ьса жи да к̕хьвше, wəки т̕əмам жи нав шöхöле əрекьрьна агьрр̕аwəстьнеда һаш щəфе Путини дитийи шəхси, ле ьса жи Т̕У һəнə.

        Əм бьдьнə кхьвше, wəки 12-е мəһа  гöланеда т̕опраха мəрза əрмжнистанейə сйуник̕ейə Сев Лич̕еда у т̕опрахе гöнде мəрза Гегх̕аркхуник̕ейə Кут̕е, Норабаке у верин Шоржайейə р̕əхсинорла ə̕скəре адрбешани дак̕хöтанə т̕опраха Щə-ейə сəрбəст у дьщер̕биньн wьра мəһ̕кəмвьн. Бь орт̕əчитийа алийе ур̕хьса чəнд qонахе һəвр̕ахəвəордана qəwьминə. Һьла һе тəме дурк̕əтьна нəйаре т̕ьнə. Əрмжнистан хитави Т̕ШБТ̕ буйə у аликхарийа ə̕скəрийе ьж Ур̕ьсете һивикьрийə.

        Сəрк̕арийа ə̕скəрийесиасийе ə̕ламдькə, wəки дьхwəзə пь рсгьеке бь р̕ьйа ə̕дьлим сафикə, ле ьса жи шахе хəвтандьна qəwате инкхарнакə, һ̕əркə һəвр̕ахəвəрдан  əнщаме нəдьн.

        25-е мəһа гöлане пх̕ара гöнде мəрза Гег̕арк̕уник̕ейи Верин Шоржайеда ьж агьркьрьне һьндава нəйареджа бəрдайи Геворг Хуршудйане qöльхчийе ə̕скəрийе, сержданте ч̕уктьр һатийə кöштьне.

        Векрин Шорждайеда нəйаре ьс а жи 5-е мəһа тирмə)һе фəсадийа агьркьрьна дöали кьрийə. Əнщамеда бьриндарəки мə һəйə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button