PoliticsTop

Хəвата бь т̕əрəфе пашдавəгəр̕андьна əрмəнийе һесир wе бəрдəwамвə: сəфирəйе Ур̕ьсете

Пьрса пашдавəгəр̕андьна һесире əрмəнийə ə̕скəрие, е кö Адрбещщанеда тенə хwəйкьрьне, ьж сьрепешитийе сəрк̕арийа Ур̕ьсете у йəктийа Ур̕ьсетейə ə̕скəрийейə һ̕имлийə. Чаwа “Арменпрес” ə̕ламдькə- нав qьса т̕əв р̕ожнə̕мəвана Сергей Копиркине сəфирəйе Ур̕ьсетейи ЩƏ-еда готийə- бь сəрдазедəкьрьна, wəким хəвата бь т̕əрəфе пашдавəгəр̕андьна һесирайə ль мал wе пешда һəр̕ə.

        “Сəмт̕гьрийа мə дəрһəqа ве пьрсгьрекеда ə̕йанə. Мə сəре серида ə̕ламкьрийə, wəки һесир бь ə̕сасе “т̕əмам- бəр т̕əмама” гəрə бенə п̕əвгöһастьне. Һəйнəсə, əме бьщер̕биньн ве пьрсгьреке бь wи шахи  сафикьн, бь к̕ижани, иһт̕ималə. Əз дьwəк̕ьлиньм, wəки əв пьрс һəжмара сьрепешитийе мəда дьминə, у хəвате ви т̕əрəфида, бешьк, бəрдəwамвə”,- Сергей Копиркин шьровəкьр.

        3-е мəһа тирмəһе, бь орт̕əчитийа Ур̕ьсете, 15 һесире əрмəнийə ə̕скəриейə дьн жи пашда һатьнə ль Əрмəнистане.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button