PoliticsTop

Ур̕ьсе ə̕скəр бь дьрежайа хəта һəвсубуне wе щиwарвьн: Гнел Саносйан

Пəй сьрекер̕а ə̕скəре ур̕ьс бь дьрежайа синор wе щиwарвьн. Дəрһəqа ве йəкеда  qьседа Гнел Саносйане марзпете ЩƏ-ейə Гег̕арк̕уник̕е ə̕ламкьрийə- бь пашдавəгəр̕андьна ль сəр һ̕але сəр синор. Əwи дайə к̕ьвше, wəки һ̕ал е ə̕йни дьминə, ле һəйщар дəлив тенə теньвисаре.

        “Qəwате əрмəни у адрбещани ьж wан п̕ара wе бенə дəрхьстьне, пəй к̕ижанер̕а певажойа һəвр̕ахəвəрданйə майине wе бəрдəwамвə у һьнə п̕арада дöрьсткьрьне бенə кьрьне”,- марзпет готийə.

        Дəргə-диwане Əрмəнистане мəһа гöлане ə̕ламкьрьбу, wəки qəwата адрбешанийə сильһ̕буйи бь чəнд т̕əрəфа дак̕öтайə ль т̕опраха ЩƏ.

        12-е мəһа гöлане qəwате Адрбещанейə сильһ̕буйи wаре мəрза Сйуник̕ейи Сев лич̕еда синоре ЩƏ-ейи диwани дəрбазбунə у һ̕əтани 3,5 км-а к̕урбунə- бь щер̕ьбандьна һ̕əсаркьрьна сев лич̕е. Р̕ожтьра дьне qəwата адрбещанийə сильһ̕буйир̕а лəвһатийə бь дö т̕əрəфа- Сисиане у Варденисе, пешда бе. Əрмəнистан р̕əсми хитави Т̕ШБТ̕ буйə. 3-е мəһа тирмəһе Станислав Засе к̕атве Т̕ШБТ̕-и сəрəкə, бь пашдавəгəр̕андьна сəр һьндава qəwата Адрбещанейə сильһ̕буйида 12-е мəһа гöлане дак̕öтана ль т̕опраха ЩƏ, нав qьса т̕əв р̕ожнə̕̕мəвана готийə, wəки бь ə̕саси шöхöле мə дəлива синор к̕əтийə”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button