PoliticsTop

Əрмəнистанеда бьжартьна да к̕ьвше, wəки ит̕бара П̕ашинйанə щьмə̕те һəйə: Путин

В. Путин гəнди хwəха  алт̕ьндарийа бьжартьнада бьрива гьредайи щарəкə дьн Н. П̕ашминйан бьмбарəк-пирозкьрийə.

        Сəва пешдачуйина пашwəхтийе əва шəрте фəрзə. Фькра һəман В. Путине сəдре Т̕У ə̕ламкьрийə- Кремледа бь qəбулкьрьна Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ.

        “Əз дьхwəзьм щарəкə дьн, ьди гəнди хwəха, алт̕ьндарийа Тəйə бьжартьнада бьрива гьреддайи Тə бьмбарəк-пирозкьм. Əз дьфькрьм, wəки əw сəва гьшта,- бəре ə̕wьл, һьлбəт, Əрмəнистане у щьмə̕та əрмəнийа фəрзə”,- Путин готийə. Əwи шьровəкьрийə, wəки бь фькра wи, пьрсе чəтьн, туж у һ̕əсинейə пешда һати дькарьн һəр т̕əне дəлива əwлəкьрьна мəщала хəвата к̕ардарда сафикьн.

        “Ле сəва wе йа һəрəфəрз һəбуна ит̕бара щьмə̕тейə. Ѝа  тə əw һəйə.  Əнщаме бьжартьна əw йəк данə к̕ьвше”,- сəдре Т̕У сəрда зедəкьрийə.

        Əм биннə бир, wəки бьжартьне шеwьрханейə сьредəрə 20-е мəһа һ̕əзиране qəwьмида шемика дəрбазбуне ШБ (53,92%), у т̕ьфаqа “Əрмəниста” (21,04%) алт̕кьрьнə. Т̕ьфаqа “Qəдре мьн һəйə” жи (5,23%) бь qəwата һəq wе дəрбази шеwьрханевə- чаwа qəwата сиасийейə дəнге сьсйайə һəрəзедə стəнди.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button