CultureTop

Щиван Гаспапрйане мəйачи ьж ə̕мьр дурк̕əтийə

Дəрһəqа ве йəкеда Щиван Гаспарйане ч̕ук- нəвийе сазбəнде ə̕йан, бь ньвисара фейсбук̕ийе ə̕ламкьрийə.

“Əз бь эша мəзьн дəрһəqа ьндакьрьна хwəйə мəзьнда дьньвисьм. Хwəде р̕öһ̕е тə  ə̕зменда р̕онкайи хwəйкə”,- əwи ньвисийə.

Щиван Гаспапрйане артисте ЩƏСС-ейи щьмə̕тийе (сала 1978-а), əндаме академийайе Əрмəнистане у Канадайейə сазбəндийе гöнде мəрза Котайк̕ейи Солагеда сала 1928-а дьйа хwə буйə. Шəш салийеда- бей дəрсдайине, дəстбь лехьстьна мəйе кьрийə.

Сала 1949-а к̕ома ансамбла к̕ььлам-р̕əqəаса Əрмəнийə щьмə̕тийейə диwанийə сəр наве Т̕ат̕ул Алт̕унйавнə стьран у рqəqасева щəмбуйə. Сала 1956-а р̕əwа пешьн стəндийə, сала 1959-а- медала зер̕инə пешьн мьһрищана Чарайə Орт̕əмьлəтийеда- бьн сийа ЍУНЕСКО-еда. Бь т̕əвбуна ль ə̕йни лəще, сала 1962-а медала зив стəндийə, сала 1973-а- т̕унщ, сала 1973-а лайиqи наве һ̕öнəрмəнднасе ЩƏ-ейи Мьлəтийейи һöрмəтли буйə.

Сала 1988-ада дəстбь шöхöлванийа сазбəндийейə орт̕əмьлəтийе кьрийə. Брайан Ино, ньшкева бь бьһистьна т̕əмаша сазбəндбəг Москвайеда, qьраркьрийə əwи вəхунə ль Лондоне. Питер Габриел мьqаме wи филма  Мартин Скорсезеда- “Тьмамайина И̕йса п̕ехəмбəрə хьлазийе”, дайə хəвате.

Щиван Гаспарйан т̕əв ə̕франдьна сазбəндийе филме бь наскьрьна һ̕əмдьнйайе буйи буйə- “Щəфе И̕йса п̕ехəмбəри хьлазийе” ( сала 1988-а, WАЍ), “Р̕они” (сала 1998-а, WАЍ), “Онегин” (сала 1999-а, WАЍ), “Гладиатор” (сала  2000-е, WАЍ), “Сирана” (сала 2005-а, WАЍ), “Алмаса хунедамайи” (сала 2006-а, WАЍ), “Бəрф у к̕ози” (сала 1915-а, Ур̕ьсет) у е дьн.

20 сəлька зедəтьр бəрдайə, 1000 дəнгньвисаре wи зедəтьр һəнə, wəкə 20 һ̕əзар консертада мəйе хьстийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button