PoliticsTop

Т̕ьркиа дьхwəзə һəр тəһəри ордийа адрбещани даqöртинə, бькə бьнп̕арəкə хwə: Шьрочи

Дəрһəqа ве йəкеда wəхта qьса чапгəрийе Аргишти Кивирйане шьрочийе сиасийе да к̕ьвше.

“Wан тə̕лимкьрьне т̕ьрк-адрбешанийə ə̕скəрийеда даqöртандьна ордийа адрбещани дьqəwьмə. Wəки штаба Т̕ьркиаейə сəрəкə бькарвə һеса сəрк̕арийе wе ордийе бькə. Ле Адрбещан жи сьрийа хwəда дьщер̕бинə Пьшqафqасийайейда ордийа һəрəшəр̕ван бьə̕фринə, у иро ьса жи һəйə.

Адрбещан буйə һегемона Пьшqафqасийайе у бь ордийа хwə, у бь малһəбуна хwə, у амбисийайе wе зедəдвьн. Иро Адрбещан чəнд нəһ̕ийада дьщер̕бинə сиасийа агресив бьмəшинə. Ѝани- һьла һе  зедə тöрьшнакə, ле бьнəлийе Адрбещане Даг̕ьстане, Гöрщьстанеда һəнə, wəкə 400 һ̕əзар бьнəли, бьнəлийе wейə беһ̕əд мəзьн шьмала Иранеда һəнə. Гьли дəрһəqа 20-25 млн-адайə”,- əwи гот.

Е шьрочи т̕əхминкьр, wəки Иран, Ур̕ьсет у Чинстане һьла һе гəлəки п̕ошманвьн, wəки wана изьн да, wəки əрмəни ви шəр̕ида алт̕вьн: “Чьмки алт̕буна əрмəнийа анийə ль р̕öһ̕дарбуна щьмə̕те т̕ьркийə щур̕əки дьн. Һəдəфа wе р̕öһ̕дарбуне һəр т̕əне əрмəни ниньн, Иран , Ур̕ьсет дькарьн бьвнə һəдəф. Ви һ̕əмушки анийə бьльндбуна шəр̕wəзийа щьмə̕те т̕йурк̕и у əw нахwəзьн бьсəкьньн”,- əwи гот.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button