PoliticsTop

Бей Арсахе дəwлəта əрмəни wе бьвə сəqəта дьнийасиасийе: wəзире Арсахейи К̕Д

Дəрһəqа ве йəкеда Давитх Бабайане wəзире Арсахейи К̕Д нав пьрсqьса т̕əв мьqалəдаре “Нйуз.ам”-е ə̕ламкьрийə. Давит̕ Бабайан бь пашдавəгəр̕андьна сəр ə̕ламəтийе башqə-башqəйə дəрһəqа дəрхьстьн йан дəрнəхьстьна ə̕длайип̕арезайə 5 сале дьнеда, ə̕ламкьрийə.

“Фə̕мдарийə, һ̕əркə п̕арə̕скəре ур̕ьсайи ə̕длайип̕арез ьж QЧ̕ дурк̕əвə, демəк  ахьрийа Qəрəбаг̕е wе т̕ьнəвə. Т̕əшкила Адрбещанеда жи нькарə пашwəхтийа wе һəвə. У əw дəлил, wəки пəй дурк̕əтьна ə̕длайип̕арезе ур̕ьсар̕а Адрбещане бьщер̕бинə пьрсе бь qəwате сафикə, бешькə. Һазьрийа ур̕ьсе ə̕длайип̕арез гəрə əwqа wə̕дəвə, һ̕əтани мьqабьлиһəвбун сəрр̕астнəбуйə, ле əм ьж сəрр̕асткьрьне һьла һе зə̕ф дурьн. Пьрса ə̕длайип̕ареза, бь ə̕саси, пьрса майин-нəмайина Qəрəбаг̕ейə. Иро сəва мə мə̕на хwəйкьрьна субйектийа Qəрəбаг̕ейə мəхсус һəйə, чьмки бьлə һ̕але һəманда Qəрəбаг̕ щергə пьрсгьреке глобалə дьнийасиасийе сафидькə. Сəва дəwлəта əрмəнийа зə̕ф фəрзə һəр тəһəри али субектийа Qəрəбаг̕е бькə у сəрwəхтвə, wəки бей Арсахе дəwлəта əрмəни wе wəргöһези сəqəта дьнийасийасийевə,  ле паше- нə кö т̕əне субйектийа хwə wе ьндакə, ле ьса жи, щарəкева иһт̕ималə, wəки нав wə̕дə к̕əсə р̕аwəстинə һəвə”,- Давит̕ Бабайан ə̕ламкьрийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button