PoliticsTop

Бəк̕у бь һ̕öкöм пьрса дəрк̕əтьна мьqабьли фьшара щьвака орт̕əмьлəтийе, к̕ижан мəзьндьвə, сафидькə

Һьндава мəһ̕кəма Бəк̕уйейə сущк̕арийе гьранда бь һ̕öкöме 2-е мəһа тирмəһе 12 һесире əрмəни, е кö 4 мəһə гöнə стəндьнə, wе щигöһези Əрмəнистаневьн, Ара Г̕азарйане п̕ешəзане һəqе орт̕əмьлəтийе дьфькьрə. Бь гьлийе wи- акта мəһ̕кəме, иһт̕ималə, wе нəйе сəршькйаткьрьне, чьмки гöнəк̕аркьрьн һьма бь дə̕wа прокурор һатийə гöһастьне.

16-е мəһа һ̕əзиране Бəк̕уйеда дəстбь суда 14 һесире əрмəнийə ə̕скəрийе бьбу, əw нав тьрск̕арийе, беqануни дəрбазбуна синор, сущк̕арийе ə̕скəрийе дьһатнə гöнəк̕аркьрьне. Бь һ̕öкöме эвара 2-е мəһа тирмəһе бəлабуйи ьж 14 һесире ьж Шираке 2- Һрач Авагйан у Гег̕ам Серобйан, 4, ле 12 һесире дьне- 6 сал гöнə стəндьнə. Прокуроре гöнəк̕аркəр  һиви мəһ̕кəме кьрийə гöнəк̕аркьрьне бьгöһезьн у һəр т̕əне йəке бьһельн- беqануни дəрбазбуна синор.

“Гəрə биннə бир, wəки Адрбещанеда öсула зальмтийейə, у wəсьфкьрьна щəзаһьqуqийе дькарə щарəкева бе гöһастьне, һ̕əтта бь т̕əр̕ьбандьне qануне. Əз дьфькьрньм- һьма əw йəк qəwьмийə. Иһт̕ималə һьнə п̕əвк̕əтьне сиасийе п̕əйдакьн. Бь ве йəке Бəк̕у ьса жи пьрса дəрк̕əтьна мьqабьли фьшара щьвака орт̕əмьлəтийе, к̕ижан мəзьндьвə, сафидькə”,- Ара Г̕азарйан дьвежə.

Һесире əрмəнийə ə̕скəрийе 13-е мəһа к̕ануна пешьн һатнə һесирбьрьне у ьди 6 мəһəнə нəазайеданьн, чь, бь фькьра Г̕азарйан, һ̕əсавдьвə пəй к̕əтьна акта мəһ̕кəмейə нав qəwата qануни аза бəрдана һесира, чьмки wə̕де к̕ьшандьна щəзайе хьтьмбуйə. Бь һ̕əсавһьлдана һ̕але дьжмьнтайейи ньсбəти əрмəнийайи wəлетда мəwщуд- Г̕азарйан щигöһастьна һесире əрмəнийə ə̕скəриейə ль wəлате сьсйа йан бəридайине иһт̕тимал һ̕əсавдькə. Г̕азарйан ьса жи дəрт̕əсмилкьрьна 2 һесире ə̕скəриейə 4 сал гöнə стəндийə  ль Əрмжнистане инк̕арнакə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button