PoliticsTop

Армен Григорйан һьнə пеканин у qимəте к̕атве Т̕ШБТ̕-ийи сəрəкəва гьредайи һ̕əйəщанбун ə̕ламкьрийə

        А. Григорйане к̕атве шеwра Əрмəнистанейə бqəзиабуне бь qьсе т̕əв Станислав Засе к̕атве Т̕ШБТ̕-и сəрəкə qьсəкьрийə.

“Дəстпебнуа qьса бь т̕еледа к̕атве Т̕ШБТ̕-и сəрəкə т̕əшкилкьрьн у дəрбазкьрьна бьжартьне шеwьрханейə 20-е мəһа һ̕əзиранейə сьредəрва гьредайи һ̕öкöмəта ЩƏ бьмбаржəк-пирозкьрийə.

Паше мьн һьнə пеканин у qимəте нав ə̕ламəтийа к̕атве Т̕ШБТ̕-ийи сəрəкəйə 3-е мəһа исальнə тиррмəһева гьредайи мьн һ̕əйəщанбуна хwə ə̕ламкьрийə. Мьн баwəри ə̕ламкьрийə, һ̕але ə̕фьри нə щайизə wəсьфкьн чаwа  дəлив, чьмки ьди wə̕дəки дьрежə, wəки qöльхчийе Адрбещанейə ə̕сйəрие т̕əрка т̕опраха ЩƏ-ейə суверен надьн.

Бь һ̕əсавһьлдана, wəки ə̕мəле алийе адрбещани щер̕ьбандьна зəвткьрьна п̕арəкə т̕опраха ЩƏ-ейə сəрбəстə ашкəлайə, мьн щарəкə дьн дайə к̕ьвше, wəки пьрса пеканине сəр дəрəща к̕атьвтийа Т̕ШБТ̕ буйинеда лазьмə т̕авкьн, wəки щəфе авакьрьнейи сафикьрьна һ̕алва һьнарти нəкьнə бьн дəрбе. Хьлазийа qьседа бьн бьнхəткьрийə, wəки сəва щида наскьрьна һ̕але сəр синоре əрмəни-адрбещани һ̕öкöмкьрьне лазьмə сəрдана к̕атьвтийа Т̕ШБТ̕ т̕əшкилкьн”,- Армен Григорйан бəлге хwəйи Фейсбук̕еда ə̕ламкьрийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button