EconomicsTop

Əм гəрə т̕əмамийа щə̕дандьне р̕ьк̕ьнкьн, wəки WАЍ алик̕арийа ль р̕ежима Ə̕лиев р̕аwəстинə

Адам Шифе конгресване WАЍ щарəкə ьдьн дəрһəqа йазийа əрмəнийе һесирə ə̕скəрийе у алик̕арийа WАЍ-йə ль Адрбещане һ̕əйəщанбун ə̕ламкьрийə. Шиф дəрһəqа wе йəкеда бəлге фейсбук̕еда ньвисийə: “Салəке пəй мьqабьлиһəвбуна wеранкьрьне у щор у щəфе нəиһт̕ималр̕а мə т̕əв һ̕əмсəдре əнщомана сəра Wəк̕илайə əрмəнийə дьн карьбу сəва Əрмəнистане у Арсахе финанскьрьна 52 млн долара зедəтьр нав т̕ьвдира qанунейə чьхаре сəра WАЍ-йə Wəк̕илайə дəрəкəйə ван хьлазийа т̕əмсилбуйида əwлəкьн. Əв р̕ьк̕ьнкьрьне к̕омəке бьдə Əрмəнистанеда wəргöһастьне демократийе, малһəбунийе у энергетик у Арсахеда ардьмийа фəрзə мəрьвдостийе wе бьдə. Əм гəрə щəфе хwə бьдуминьн, wəки дəргə-диwане WАЍ т̕əмамийа ə̕мəле сиасийейə иһтхимал миасəркьн. Сəва т̕əркдайина агресийа Адрбещане у əwлəкьрьна беə̕глəкьрьн аза бəрдана һесире əрмəнийə ə̕скəрийе у кəсе тенə хwəйкьрьне, бь бəрбьр̕ибуна ньсбəти к̕ижана конвенсийайе һəqе мерьвə орт̕əмьлəтиейə бəрк̕ һатнə п̕епəскьрьне. Əм т̕əмамийа щəфа гəрə р̕ьк̕ьнкьн, wəки фəрмандарийа Байден алик̕арийа Америкаейə ль р̕ежима Ə̕лиев р̕аwəстинə, к̕ижан дьдуминə һəqе мерьв бəрк̕ п̕епəскə у гəфа ль сəрбəстийа Əрмəнистане бьхöə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button