PoliticsTop

Арсахе т̕ö шахəки буйина т̕əшкила Адрбещанеда qəбулнəкə: Артак Бегларйан

Артак Бегларйане wəзире Арсахейи диwани дьдə баwəркьрьне, wəки дəргə-диwане Арсахе у щьмə̕та Арсахе т̕ö шахəки буйина т̕əшкила Адрбещанеда wе qəбулнəкьн.

        Чаwа “Арменпрес” ə̕ламдькə, Бегларйан дəрһəqа ве йəкеда wəхта qьса бь һ̕əмт̕ор̕ейə чапгəрйе гот,- бь дайина щава пьрсе, к̕а əw дькарə бемьнəт бежə, wəки Арсахе т̕ö wəхта т̕əшкила Адрбещанеда нинвə.

        “Һьлбəт, шəрте мə дьһа гəлəки чəтьньн, нə кö бəри шер̕, ле əw һ̕əсавнавə, wəки мəщала мə т̕ьнə əм шəр̕к̕арийе бькьн. Р̕ьйа мə мə т̕ьре дьһа дьрежə, ле алийе дьнева мəщале мəйə т̕амкьрьне һəнə, нав wе һəжмаре- мəщале сиасийа дəрəкə- п̕арастьна һəqе хwqьрарбуна мə бь щур̕е дьһа бьнхəтбуйи т̕əшкилкьн”,- Бегларйан да к̕ьвше.

        Ангори wəзире Арсахейи диwани- бь һ̕əсаве дəлила һəqе хwəqьрарбуне сəва щьвака орт̕əмьлəтийе йа сəрwəхтбунейə, чьмки ьж се ə̕сасе сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбуне дöдö ьди е беһ̕əйамьн.

        “Ѝани- ə̕сасе т̕омəрибуна т̕опрахе у нəхəвтандьна qəwате дəст шер̕ ьди беһ̕əйамьн. Ə̕сасе наскьрьна һəqе хwqьрарбуне майə,  у щьвака орт̕əмьлəəтийе у к̕ома Т̕БҺА Минске əве  зə̕ф баш сəрwəхтдьвьн. Сəва wе ви т̕əрəфида əм шəр̕к̕арийа хwə дьдуминьн. Һьлбəт, ЩƏ жи щəфе ə̕мəли wе бьдə хəвате. Мə гöман һəйə, wəки пешəр̕ожеда бь ве п̕аре пешдачуйина бəрч̕ə̕вə əрени wе һəвə”,- Бегларйан хьтьмкьр.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button