EconomicsTop

Wəлатəки дьниаейи шəравк̕ариейи һəриqəдим: Форбес- дəрһəqа чəтнайада, ль к̕ижана шəравк̕аре əрмəни дьqəльбьн

Форбесе мьqалə дəрһəqа шəравк̕арийе Əрмəнистанеда у дəрһəqа wе йəкеда бəлакьрийə, к̕а шəравк̕ар Əрмəнистанеда ль чь чəтнайа дьqəльбьн, хазма нəһ̕ийе р̕əхсиноре Адрбещанеда. Катерин Т̕ода ə̕франдара qьнйат дəрһəqа гöнде мəрза Тавушейи Бердаванеда дьньвисə.

        “Ст̕рес у баргьранибун, ль к̕ижана wəхта ə̕к̕ьнбəрəвкьрьне дьqəльбьн, дькарьн нəһ̕ийе Əрмəнистанейə бəрч̕̕ə̕вə шəравк̕ариеда бь щур̕е щьди һəвдö щöдавьн- wəхта бь qöт̕иа  шуша баркьрьна ль автомашине һ̕əвса хwə гöле дьжмьне бькьн. Шəравк̕аре əрмəни гəлə тьшт алт̕кьрьнə, зəмане советийе бунə к̕əтийе р̕епресийа, пəй п̕ирəп̕ирəбуна Ѝəктийер̕а һ̕але нəсафида диһарбунə, ле ньһа- говəка конфликтеда, ль к̕ö һəр əк̕ьнбəрəвкьрьнəк дькарə һ̕але ə̕мьр у мьрьне бьə̕фринə”,- Т̕од дьньвисə.

        Ə̕франдар тинə бир, wəки qəдимнаса Вайос Зореда сикла дəранина шəравейə һəрəqəдим ə̕йанкьрийə. Qəдимнаса дəрдане һəр̕ийə сəва һ̕ьнщьр̕андьна тьрийа, һьлһатьне у хwəйкьрьне, к̕ас у бəрмайе тьрийа дитьнə. Əв ə̕йанкьрьн сəр лап кем 6000 сала бəре тенə һəжмарһ̕əсавкьрьне. Əw шькəвтеда һатнə кьрьне, к̕ижан те навкьрьне “Арени 1”. “Əрмəнистан сəва 400 щур̕е тьрийа зедəтьр малə”,- qьнйатда һатийə готьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button