PoliticsTop

Навбəра Т̕ьркиайе у Адрбещанеда щигöһастьтне дöали у навр̕адəрбазбуне эп̕ещə зедəбунə

К̕вота к̕аг̕əза дəрбазбунейə сəва щигöһастьне дöали у навр̕адəрбазбунейə навбəра Т̕ьркиайе у Адрбещанеда бь 31%-а зедəбуйə- ьж 35.000-а бь гьһиштьна ль 46.000-а, ле к̕вота к̕аг̕əза wəлате сьсйайə дəрбазбуне ьж 2500-и- 3000-а: “əрмəниһабер” дьньвисə.

        24-25-е мəһа һ̕əзиране навбəра əндаме əнщомана т̕əвайийə бь пьрсе транспорта Т̕ьркийайе у Адрбещанеда р̕астһатьн qəwьмийə. Һ̕əбиб Һ̕əсəнове мьдире wəзарəта wи wəлатийə транспорте, п̕əвгьредане у технологийайе бьльндə щигöһастьна р̕əшайе сəрк̕ари шанда адрбещани кьрийə.

        Wəхта р̕астһатьне пьрсе щигöһастьне р̕əшайейə орт̕əмьлəтийейə навбəра һəрдö wəлатада, ле ьса жи щигöһастьне бь бə̕ра Каспийе һатнə ə̕нə̕нəкьрьне.

        Те ə̕ламкьрьне, wəки дора миасəркьрьна щигöһастьне р̕əшайейə т̕əзəйə навбəра Т̕ьркиайе у Адрбещанеда хəват дəстпебуйə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button