SportTop

К̕ьшькчийе əрмəнийə бь һəжмара р̕екордийе wе т̕əв листандьна финщана к̕ьшькейə дьнийайевьн

10-е мəһа тирмəһе шəһəре Ур̕ьсетейи Сочиеда листандьне финщана к̕ьшькейə дьнийайейə мера у ждьна wе дəстпевьн. Дəрһəqа  ве йəкеда малп̕əр̕а Федерасийа Əрмəəнистанейə к̕ьшькейə р̕əсми ə̕ламдькə.

        Листандьна мерада 5 к̕ьшькчийе Əрмжнистане т̕əмсилкьн- Левон Аронйан, Габриел Саргсйан, Һовһаннес Габузйан, Һайк Мартиросйан у Шант̕ Саргсйан. Əва сəва Əрмəнистане р̕əqəма р̕екордийə. Листандьне финщана дьниаейə ьж сала 2005-а дəрбазкьрьнеда р̕əqəма т̕əвбуйе əрмəнийə һəрəзедə 4 буйə.

        Р̕езəлəща жьнада Элина Даниелйана пешдабьра к̕ома Əрмəнистанейə жьнайə бьжарə Əрмəнистане wе т̕əмсилкə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button